Skip to main content
16.03.2021 | ג ניסן התשפא

מערכת תומקס למבחנים מקוונים בטוחים

המערכת שומרת על פרטיות הנבחנים ואין לה גישה לחומרים שנמצאים על מחשביהם

תמונה
תומקס

התארכות משבר הקורונה וההגבלות הכרוכות בו הובילו את אוניברסיטת בר-אילן למציאת פתרון אמין והוגן לקיום בחינות באופן מקוון. לקראת תקופת בחינות סמסטר א' ההולכת ומתקרבת, אימצה האוניברסיטה את מערכת "תומקס", המאפשרת להשתתף בבחינות מהבית או ממחשבי האוניברסיטה.

מערכת תומקס יוצרת סביבת עבודה נוחה ובטוחה המדמה במידה רבה חדר בחינות. הנבחנים מבצעים את המבחן על מחשב מצויד במיקרופון ובמצלמה, ומצלמה נוספת (של טלפון או מחשב נוסף) מצלמת את סביבתם כדי למנוע העתקה או שימוש בחומרים שאינם מאושרים לבחינה. המערכת מאפשרת לנבחנים לקבל תמיכה טכנית או לפנות באמצעות מסרונים לבוחן אם יש להם שאלות. רכיב של בינה מלאכותית מזהה תנועות או רעשים חריגים כדי למנוע העתקות. מומלץ להיבחן בחדר שקט ולוודא חיבור יציב לאינטרנט ואספקת חשמל סדירה.

למערכת תומקס מספר יתרונות על פני מערכת מודל: היא מאפשרת מתן ציון מספרי ולא בינארי (עובר/נכשל) ובכך משקפת נאמנה את רמתם של הנבחנים. מאחר שהטכנולוגיה מצמצמת סיכון להעתקות, היא הוגנת יותר כלפי סטודנטים וסטודנטיות שהשקיעו בלמידה ושומרים על טוהר הבחינות. חשוב לציין שהמערכת אינה מסכנת את פרטיות המשתמשים ואין לה גישה לחומרים שנמצאים על מחשביהם.

בבר-אילן מודעים לכך שמדובר במערכת חדשה שיש להסתגל אליה. בוצעו כבר מבחני פיילוט כדי לבחון את יעילות תומקס, וההטמעה תבוצע בהדרגה תוך הסקת מסקנות. הסטודנטים יוזמנו לבצע בחינת דמה לתרגול לפני השימוש הראשוני, והוקם כמובן מערך שיספק חומרי הדרכה וסרטונים וכן תמיכה טלפונית בעת השימוש במערכת. סטודנטים שירצו להיבחן באוניברסיטה (על מחשבי האוניברסיטה באותה מערכת) יוכלו לעשות זאת בהודעה מראש.

לצפייה בסרטון הדרכה

Remote video URL