Skip to main content
18.04.2021 | ו אייר התשפא

אלמוגי ים סוף עמידים יותר בפני שינויי האקלים

מחקר שבוצע במעבדתו של פרופ' מעוז פיין מהפקולטה למדעי החיים מגלה כי שוניות האלמוגים במפרץ אילת עמידות בפני טמפרטורות קיצוניות, ומעדיפות חום על קור

תמונה
eilat

לאחר שנמצא ששוניות האלמוגים במפרץ אילת עמידות בפני טמפרטורות גבוהות קיצוניות, נבחנה עמידותן בפני טמפרטורות נמוכות קיצוניות. נמצא שהעמידות בפני קור קיימת, אך בטווח קטן יותר.

שוניות האלמוגים יוצרות את בתי הגידול העשירים והמגוונים ביותר על פני כדור הארץ. האלמוגים בחלקו הצפוני של ים סוף ובמפרץ אילת התגלו כבעלי סיבולת גבוהה לעליית טמפרטורות מי הים, הנגרמת מהתחממות הגלובלית. מחקר חדש שבוצע במעבדתו של פרופ' מעוז פיין מהפקולטה למדעי החיים על ידי ג'סיקה בולוורת'י וחוקרים נוספים בחן האם העמידות בפני טמפרטורות קיצוניות גבוהות תתגלה גם לנוכח טמפרטורות קיצוניות נמוכות.

עמידותן של שוניות האלמוגים במפרץ אילת הוביל להגדרת האזור כמקלט לשוניות אלמוגים מפני שינוי האקלים, מתוך ההנחה שהאלמוגים שם ישרדו זמן רב יותר מאשר במקומות אחרים לאור "התמחותם" בטמפרטורות גבוהות .אולם, בעוד שמשמעותו של שינוי האקלים היא התחממות גלובלית, הוא כולל גם תופעות מזג אוויר קיצוניות, ביניהן גלי קור שלא יפסחו על ים סוף. מסיבה זאת חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן ומהמכון הבין-אוניברסיטאי למדעי הים באילת השתמשו בסימולטור המדמה את תנאי ים סוף ובדקו כיצד ישפיעו מים קרים במיוחד על האלמוגים במפרץ אילת.

במאמר שפורסם בכתב העת המדעי PEERJ הראו החוקרים שבחורף, שבו המים קרים במעלה אחת בלבד יותר מהממוצע בשיא החורף, האלמוגים מגלים סימני עקה חריפים יותר מאשר תגובתם לעלייה בטמפרטורה. במילים אחרות: במצב של חום, נדרשת חריגה של 6 מעלות מעל הטמפרטורה הרגילה כדי שהאלמוגים יגלו סימני עקה; במצב של קור, חריגה של מעלה אחת בלבד מתחת לטמפרטורה הרגילה תפגע באלמוגים.

עם זאת, אלמוגי ים סוף שנחשפו לתנאי הקור הקיצוני התאוששו, ולא זו בלבד שחזרו למצב נורמלי לאחר ששוב נחשפו לטמפרטורות רגילות, הם אף שימרו את עמידותם הגבוהה בפני טמפרטורות גבוהות.