Skip to main content
24.05.2021 | יג סיון התשפא

צווארים מנוגה וצווארים ממאדים

הבדלים באנטומיית שרירי הצוואר מסבירים מדוע "צליפת שוט" מכאיבה לנשים יותר מאשר לגברים

תמונה
צוואר

פגיעה מסוג "צליפת שוט" נגרמת כשהראש מיטלטל בחוזקה, והיא נפוצה למדי בתאונות דרכים, שבהן הנפגעים ישבו במכונית שמכונית אחרת התנגשה בה. הידע הקליני מלמד שנשים מתלוננות הרבה יותר מאשר גברים על כאבים בעקבות פגיעה מסוג זה. מחקרם של ד"ר אלון ברש מהפקולטה לרפואה של בר-אילן, לי קידן, פרופ' חיים פיק ופרופ' אלה בין מאוניברסיטת תל אביב, וזיו לנצנר מהאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל מאיר את השוני האנטומי המסביר את הסבל המוגבר בקרב נשים. 

בממוצע, גודל גופן של נשים קטן מגופם של גברים, אולם טעות לחשוב שאישה היא "גרסה מוקטנת" של גבר, כפי שילד אינו "גרסה מוקטנת" של אדם בוגר. בין גברים לנשים קיימים הבדלים פיזיולוגיים גם מעבר לאברי הרבייה. החוקרים בחנו שמונה קבוצות של שרירים צוואריים המחברים את הראש לעמוד השדרה ומייצבים אותו. נמצאו שתי קבוצות שרירים שבהן חיבור הצוואר לגולגולת שונה בין שני המינים וייתכן שבכך טמון המקור לכאב המוגבר אצל נשים שסובלות מפגיעת צליפת שוט – ולא בגודלם הממוצע הקטן יותר של השרירים. נראה שהשוני בחיבור שלד-שריר גורם לכך שבתנועות מסוימות קיימת יציבות צווארית מופחתת אצל הנשים וממנה נובע הכאב. 

מעבר להסבר האנטומי, המנטרל סברות שריבוי התלונות על כאב אצל נשים נובע ממקור מנטלי, יש למחקר משמעויות פרקטיות. למשל, בעת ביצוע ניתוחי עמוד שדרה באזור הצוואר, כלי הניתוח מוחדרים מהצד או מאחור ועוברים דרך קבוצות השרירים המדוברות, תוך שהמנתחים מנסים למזער את הפגיעה בהם. לאור הממצאים, ייתכן שבנשים הניתוח צריך להתבצע בגישה אחרת כדי למנוע נזק. 

ד"ר ברש מציין שמדובר במחקר ראשוני המבוסס על נתיחת גופות של אנשים שתרמו את גופם למדע. מוקדם עדיין להגיע למסקנות גורפות וניתן לבחון את השרירים הצוואריים ואת האופן שבו הם מתחברים לשלד באמצעים נוספים כמו דימות. אולם זהו פתח למחקרים נוספים ותרומה להבנתנו את החוויה הפיזית השונה בין גברים ובין נשים במצבים מסוימים.