Skip to main content
06.06.2021 | כו סיון התשפא

נשיא האוניברסיטה נבחר לקדנציה נוספת

פרופ' אריה צבן נבחר פה אחד להמשיך ולכהן כנשיאה של אוניברסיטת בר-אילן, במשך ארבע שנים נוספות

תמונה
צבן

חבר הנאמנים של אוניברסיטת בר-אילן בחר פה אחד בהמשך כהונתו של פרופ' צבן כנשיא האוניברסיטה.

יו"ר ועדת הקבע של האוניברסיטה, רו"ח שלמה זהר הודיע על הבחירה במכתב שהופץ לכל קהילת בר-אילן: "תנופת הצמיחה וההתפתחות של האוניברסיטה ניכרות בכל הרבדים: בהוראה מתקדמת ובתפוקות המחקר, בשיח הציבורי, ביצירת תהודה לעשייה האקדמית והציבורית שלנו, בגידול המרשים במספר הסטודנטים הנרשמים, וזאת מתוך שמירה על האיכות האקדמית וביסוס מעמדה של אוניברסיטת בר-אילן בארץ ובעולם.  לאור ההישגים הללו, הביעו חברי וחברות חבר הנאמנים את אמונם בפרופ' צבן ופה-אחד בחרו בו להמשיך ולכהן כנשיאה של אוניברסיטת בר-אילן, במשך ארבע שנים נוספות.  בהערכה עמוקה, ברצוני לברך את הנשיא, פרופ' אריה צבן על המינוי, ולאחל לכולנו, חברי האקדמיה, המִנהל וידידי האוניברסיטה המשך עשייה משותפת משפיעה ופורה, ברוח חזוננו: "משפיעים על המחר, היום".

נשיא אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' צבן הודה לשותפיו לדרך ואמר: "אני מבקש להודות לכם  – אנשי ונשות הסגל האקדמי והמנהלי, חוקרים וחוקרות, מרצים ומרצות, עובדים ועובדות סטודנטים וסטודנטיות. תודה לכם על הדבקות שבה אתם פועלים כדי להגשים את יעדיה של האוניברסיטה ועל מסירותכם לבניינו של מוסד לתפארת. נכונותכם למאמצים מופלגים, יכולתכם להסתגל בגמישות לשינויים מהותיים ומהירים, כישרונכם ליצירת פתרונות נבונים לנוכח האתגרים, העצות המדויקות, התמיכה ההדדית בתוך הצוותים ובין הצוותים – כל היסודות האלה היו נוכחים היטב כל השנים, והם קיבלו משנה חשיבות וביטוי מועצם בשנת הקורונה שעברנו."

פרופ' צבן הוא טייס קרב לשעבר בחיל האוויר וכימאי בהכשרתו שעומד מאחורי מספר חברות הזנק בתחום של אנרגיה מתחדשת. לאחרונה, חברת פינרג'י המבוססת על טכנולוגיה שפיתח צבן, הונפקה בהצלחה בבורסה. החברה מפתחת טכנולוגיית מתכת-אוויר שמאפשרת הפקת חשמל משילוב של חמצן מהאוויר החופשי עם אלומיניום ואבץ - לצורך גיבוי באתרים קריטיים, הארכת טווח הנסיעה של כלי רכב חשמליים ואגירת אנרגיה.