Skip to main content
22.08.2021 | יד אלול התשפא

הכירו את פרופ' גיל דיזנדרוק

תמונה
פרופ גיל דיזנדרוק

9/2/2020

העיקרון המוסרי של "ואהבת לרעך כמוך" טומן בתוכו מסר חיובי של צדק חברתי, אבל גם מלכוד הנובע מהנטייה של אנשים להפנות את רגשותיהם החיוביים בעיקר כלפי אנשים הקרובים אליהם.

הכירו את פרופ' גיל דיזנדרוק מהמחלקה לפסיכולוגיה ומהמרכז הרב תחומי לחקר המוח, החוקר את האופן שבו עמדות ודעות מתגבשות במהלך החיים ושואל מתי ולמה הן מתפתחות.

פרופ' דיזנדרוק ירצה על נושא זה בהרצאת מדע על הבר, ביום שלישי, 11 בפברואר, בשעה 20:00 בקפה גרג, בקמפוס בר-אילן. להרשמה ורכישת כרטיסים https://bit.ly/2RYkdIB

בכל חברה אנושית שנחקרה, נמצאו הטיות מחשבתיות ורגשיות על בסיס השייכות הקבוצתית של אנשים. "אנשים נוטים להעדיף את הדומים להם", אומר פרופ' דיזנדרוק, "ולפעמים לשנוא את השונים מהם. עמדות אלה מושתות אף על תפיסות לגבי מהותם של אנשים השייכים לקבוצות חברתיות שונות. ההטיות, אם כך, מגדירות מי הם "הרֵעים" שאותם אנשים מוכנים לאהוב".

פרופ' דיזנדרוק ושותפיו ערכו מחקרים בקרב ילדים באוכלוסיות שונות בישראל, ומצאו שכבר בגיל חמש יש לילדים תפיסה מהותנית של קבוצת האחר. כלומר, כבר בגיל צעיר, הם מאמינים שקבוצות חברתיות מוגדרות על-ידי תכונות קבועות, טבעיות, שמבחינות באופן חד בין קבוצה אחת לאחרות.

לאחרונה, מחקריו של פרופ' דיזנדרוק עוסקים בשאלה למה דעות אלה מתפתחות, ובוחנים זאת באמצעות בדיקת האופן שבו תינוקות תופסים אנשים מקבוצות שונות. יחד עם מחקרים אחרים מהעולם, עולה תמונה שהמניע הבסיסי להפליה הוא דווקא הצורך בשייכות לקבוצה. למחקרים אלה השלכות קריטיות לאופן שבו אנחנו מדברים ומחנכים ילדים להכרת וקבלת האחר. אכן, כיום פרופ' דיזנדרוק מפתח תוכנית התערבותית לבתי ספר יסודיים להגברת הסובלנות כלפי אנשים השייכים לקבוצות חברתיות שונות בישראל.

מחקריו של פרופ' דיזנדרוק נתמכים לאורך שנים על-ידי הקרן הלאומית למדע ולאחרונה על-ידי קרן גרמניה ישראל למחקר ופיתוח (GIF). פרופ' דיזנדרוק הוא עמית של האגודה למדעי הפסיכולוגיה (APS), ועורך-משנה מייסד של כתב-העת המדעי Annual Review of Developmental Psychology.

רוצים לדעת עוד על המחלקה לפסיכולוגיה? היכנסו https://barilan360.info/psychology/