Skip to main content
23.08.2021 | טו אלול התשפא

הכירו את ד"ר אריאל מלאכי

תמונה
דר אריאל מלאכי

9/3/2021

מהי סוגת המדרש הפילוסופי התימני? מי היה המשורר-הנוסע שיצא מתימן במאה ה-16, הסתובב ברחבי העולם, וחזר לתימן לספר את סיפורו ולבטא את הגותו בשירה עברית ופרוזה חרוזה? האם המשורר המקובל ר' שלום שבזי היה גם פילוסוף? ומה זה בכלל "דַּרְדַּעִים"?

הכירו את ד"ר אריאל מלאכי מהמחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר-אילן, חוקר פילוסופיה והגות יהודית. מחקריו עוסקים בהגות היהודית בימי הביניים, במיוחד בהגותו של ר' יהודה הלוי, ולאחרונה הוא החל לעסוק גם בהיסטוריה של ההגות היהודית בתימן.

ד"ר מלאכי מעיין בחיבורים השונים ועוסק בהיבטים מגוונים הקשורים בהגות היהודית בתימן כגון היחסים שבין פילוסופיה לקבלה, היחס המורכב לרמב"ם, היחס למיסטיקה, פולמוס האלגוריה בתימן והסוגות הספרותיות המיוחדות המאפיינות את ההגות היהודית בתימן. במיוחד הוא מתעניין בתבניות החשיבה של ההוגים היהודים בתימן, ובהתפתחותן לאורך השנים.

במסגרת מחקרו, הוא מזהה שלושה שלבים במהלך תקופה של כ-800 שנה: התקופה השכלתנית המובהקת (המאה ה-12 עד המאה ה-15); התקופה המשלבת, המתייחדת בהופעת הקבלה בתימן ובשילוב שבין קבלה לפילוסופיה (המאה ה-16 עד המאה ה-17) והתקופה המְבַדֶּלֶת, זו שבה נפרדה הקבלה מהפילוסופיה, ואף גברה עליה (המאה ה-18 עד המאה ה-20).

בסמסטר ב' בתשפ"א, ילמד ד"ר מלאכי קורס ראשון מסוגו בנושא ההגות היהודית בתימן, במסגרת בית הספר ללימודי יסוד ביהדות. הקורס יעסוק בהיכרות כללית עם ההוגים העיקריים בהגות היהודית בתימן, בהיסטוריה של ההגות היהודית בתימן, בהיכרות עם היצירות העיקריות ובדיון בכמה רעיונות חשובים, הכול תוך מתן דגש על ההיבטים הייחודיים המאפיינים את ההגות היהודית בתימן ואת דרכי התפתחותה.הקורס יתקיים בזום ביום רביעי בשעות 20:00-18:00, בתמיכת האגודה לטיפוח חברה ותרבות.

ד"ר מלאכי חזר לאקדמיה לאחר 15 שנים של עבודה כעורך דין עצמאי בעל משרד פרטי, בה הוא ממשיך עד היום לצד עיסוקיו האקדמיים. הוא מארגן ומשתתף בכנסים אקדמיים רבים בתחום בארץ ובחו"ל, מרצה במסגרות שונות, ופועל בכל הקשור להנחלת הידע הקשור בפילוסופיה היהודית לציבור הרחב. בין היתר, זכה ד"ר מלאכי בפרס ריקליס לחוקר מבטיח בתחום מדעי היהדות והמשפט העברי.