Skip to main content
23.08.2021 | טו אלול התשפא

הכירו את הרב פרופ' יהושע ברמן

תמונה
הרב פרופ' יהושע ברמן

6/7/2021

אבות אבותינו מתקופת התנ"ך חשבו וכתבו בדרכים שונות באופן ניכר מדרכי מחשבתנו שלנו. חשבו על המילים והמושגים 'אמונה', 'חוק', 'היסטוריה', 'מחבר', 'עובדה', 'בידיון', 'סיפור', 'דת' ו'פוליטיקה'. אנו מניחים שהתנ"ך הוא ספר של אמונות, היסטוריה וחוק, שהוא מבין בבירור את ההבדל בין עובדה ובין בידיון, שהוא מוקדש להקניית שעורים העוסקים הן בדת והן בפוליטיקה. לאמיתו של דבר לתנ"ך אין כל ידיעה אף באחד מאלה. אין מילה, בין אם בעברית תנ"כית ובין אם בעברית תלמודית, המתייחסת ולו לאחד מהמונחים הללו. זהו הסימן המובהק ביותר לכך שקיים פער מושגי בינינו ובין אבותינו.

הכירו את הרב פרופ' יהושע ברמן מהמחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן, שזכה לאחרונה בפרס הרקטור לחדשנות מדעית לשנת תשפ"א. הפרס הוענק לו על פיתוח כלי המחקר "טייבריוס" - The Tiberias Stylistic Classifier for the Hebrew Bible. הכלי משלב מחקר לשוני של המקרא, בלשנות חישובית ולמידת מחשב, ומבוסס על תיאוריות שפותחו במשך שנים על ידי פרופ' משה קופל ממחלקת מדעי המחשב בבר-אילן.

לדעתו של הרב פרופ' ברמן, רק כאשר נבין מהו המבדיל בין עולמנו ובין עולמם של אבותינו, נוכן להתחיל להתייחס אל רבים מהאתגרים העומדים בפני העולם הדתי בפוגשו את השדה (המודרני בהחלט) של ביקורת המקרא. מנעד רחב של תפיסות הנחשבות בעינינו כפשוטות ואוניברסליות כולל הנחות אנאכרוניסטיות ומודרניות.הנחות היסוד הללו – שרק לעיתים רחוקות אנו מכירים בהן, אך הן נוכחות תמיד – הן מקור לאי הבנות מרובות באשר לתנ"ך. אלה הן הנחות היסוד בספרו האחרון של פרופ' ברמן, "אני מאמין: ביקרות המקרא, אמת היסטורית ושלש עשרה עיקרי האמונה" שיראה אור בעוד שנה בתרגום לעברית.

טייבריוס מאפשר ניתוח וסיווג טקסטים מקראיים על סמך נתונים לשוניים, השוואת שני מגבשי טקסט ובחינת המרחק ביניהם, בהתחשב במכלול מרכיבים לקסיקליים, מורפולוגיים ותחביריים. טייבריוס שופך אור חדש על הפרופיל הלשוני של מגבשי טקסט, על התיארוך של טקסטים מקראיים ועל זהות מחבריהם עם תוצאות אמינות ומוצקות. הכלי הוא הראשון מסוגו בעולם המאמץ את היכולות של big data ולמידת המחשב כדי לשפוך אור חדש על סגנונם של טקסטים עתיקים.

פרופ' ברמן הוא בעל תואר ראשון מאוניברסיטת פרינסטון בארה"ב. הוא למד לתואר שלישי בתנ"ך במסלול ישיר בבר-אילן בחסות מלגת רוטנשטרייך. ספרו "נבראו שווים: כיצד פרץ המקרא את החשיבה הקדומה" זכה ב-National Jewish Book Award בתחום המחקר בשנת 2009. פרופ' ברמן מלמד בבר-אילן מאז סיום עבודת הדוקטור שלו בשנת 2002.
להתנסות בטייבריוס: https://tiberias.dicta.org.il