Skip to main content
04.10.2021 | כח תשרי התשפב

הכירו את ד"ר אליהו כהן

תמונה
ד"ר אליהו כהן

איך ניתן להשתמש בתחומי האינפורמציה הקוונטית, אופטיקה קוונטית ותורת השדות הקוונטית כדי לשפר מערכות קיימות שמשמשות לדימות רפואי, מכ"ם והפצת מפתחות סודיים כחלק מפרוטוקולי הצפנה? הכירו את ד"ר אליהו כהן מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן, שקבוצת המחקר שלו חוקרת מדע וטכנולוגיה קוונטיים – החל משאלות יסוד ועד פיתוח אמצעים חדשים לחישה, תקשורת וחישוב. לפני שנה הוא זכה במלגת הות"ת עבור חוקרים מצטיינים בתחום של מדע וטכנולוגיה קוונטית, ונבחר כחבר במוסד לחקר שאלות יסוד (FQXi).

הנושאים העיקריים המעסיקים את הקבוצה הם זמן, אקראיות, מדידה ואי-לוקאליות בתורת הקוונטים. תורת הקוונטים קיימת כבר למעלה מ-100 שנה, אך עדין מעלה שאלות מהותיות וקוראת להבנה עמוקה יותר של המציאות הפיזיקלית. אלו הן השאלות המעסיקות את ד"ר כהן. ברמה המעשית, ממצאי מחקריו משמשים לשיפור הרזולוציה ולהקטנת רמת הקרינה באמצעים הקיימים לדימות רנטגן, לשיפור סנסורים קלאסיים, ולהצפנה קוונטית במטרה להבטיח שגם בעתיד האקרים לא יוכלו להשיג גישה למידע רגיש המועבר ברשת. תרומתם העיקריות של ד"ר כהן וקבוצתו היא בפיתוח שיטות מדידה קוונטיות חדשות ושכלולן, חידוד הקשר שבין אי-וודאות ואי-לוקאליות תוך ניסוח קריטריונים חדשים לכימותן. בהווה מתמקדת הקבוצה בפיתוח טכנולוגיות חדשות המבוססות על ההבנות האלה.

"בשנה השנייה בתואר הראשון שלי עדיין לא ידעתי מה ארצה לחקור, אבל אז נחשפתי בפעם הראשונה לתורת הקוונטים והתאהבתי. זה היה הפורמליזם המתמטי הכי יפה שנתקלתי בו וגם הכי חזק עד לאותו זמן, ומאז אני סקרן לדעת עליו עוד ולהשתמש בו כדי לפתח טכנולוגיות חדשות," הוא מספר.

מחקר הדוקטורט של ד"ר כהן, בהנחיית פרופ' יקיר אהרונוב ופרופ' לב ויידמן, עסק בזמן ואי-לוקאליות בתורת הקוונטים. לאחריו המשיך לבתר-דוקטורט באנגליה בתחום האינפורמציה הקוונטית ולבתר-דוקטורט נוסף בקנדה בתחום האופטיקה הקוונטית. לפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן הוא הצטרף ב-2018 והיום הוא עומד בראש המגמה להנדסה קוונטית, חבר במכון לננו-טכנולוגיה וחומרים מתקדמים ובמכון QUEST של אוניברסיטת בר-אילן.

עם חברים וקולגות, ד"ר כהן פרסם קרוב ל-80 מאמרים, ביניהם עבודות בכתבי עת יוקרתיים מבית Nature, ב-Science Advances ואחרים. במהלך השנים זכה במספר פרסים מטעם אוניברסיטת תל אביב ובפרס פיטובסקי מטעם האוניברסיטה העברית.