Skip to main content
07.11.2021 | ג כסלו התשפב

הכירו את ד"ר אלעד סגל

תמונה
ד"ר אלעד סגל

הכירו את ד"ר אלעד סגל, פוסט-דוקטורנט במעבדתה של פרופ' עדי סלומון מהמחלקה לכימיה והמכון לננוטכנולוגיה. מחקרו של ד"ר סגל עוסק בחיישנים לזיהוי מזהמים במקורות שתייה, המגיעים משאריות תרופות או חומרים שהתפרקו בתהליכים כימיים או תהליכים דומים. הוא מסביר: "האפשרויות הקיימות היום, לזיהוי המזהמים האלה נתונה בידי מכשור מתקדם ויקר מאוד, המופעל באמצעות מומחים, ולוקח זמן רב עד לקבלת תשובה על סוג הזיהום וריכוזו. אנו מפתחים חיישנים ננומטריים קטנים ופשוטים לתפעול (חורים זעירים בתוך משטחי מתכת), שיודעים לרכז את האור המוקרן עליהם בצורה ייחודית, כך שאחרי דגימת החומר הנבדק (המזהם או הרעלן), נדע לזהותו כמולקולה מסוימת, בעלת טביעת אצבע משלה. האור המוקרן על החומר הנבדק שמונח על החיישן חוזר עם מידע שונה מזה שהיה בעת ההקרנה הראשונית, ובעוצמה גדולה מאוד המאפשרת את הזיהוי.

כחוקר, ד"ר סגל מונע על ידי הניסיון להגיע לדפוס שבסופו של דבר עשוי להיות מתורגם ליציאה מהמעבדה אל העולם האמיתי שמתמודד עם בעיות אקוטיות, בעיקר בזמנים של משברים סביבתיים כמו משבר החקלאות ושינוי האקלים. לד"ר סגל תואר ראשון בכימיה תרופתית, ותארים שני ושלישי בכימיה של חומרים (בהצטיינות), מאוניברסיטת בר-אילן, עם התמחות בחיישנים אלקטרו-אופטיים ואופטו-כימיים לזיהוי חומרי הדברה וחומרים מסוכנים.

במהלך שנות המחקר והפיתוח בבר-אילן הוא עסק בפרויקטים רבים בתחום הניטור והחישה של מזהמים סביבתיים, שכללו עבודה בכימיה רטובה במעבדת פרופ' סלומון. הוא היה מלגאי בתוכניות ההצטיינות של בר-אילן במכון לננו-טכנולוגיה וזכה במלגת ההצטיינות לדוקטורנטים של משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל למדע יישומי והנדסי. במהלך לימודי המחקר רכש ניסיון בהובלת שיתופי פעולה בינלאומיים עם קבוצות מחקר בעלות שם עולמי בתחום ועם המעבדה הבינלאומית של פורטוגל INL.

"במהלך הלימודים תמיד הרגשתי שבר-אילן בכלל, והמחלקה לכימיה בפרט, עבורי הם בית," ד"ר סגל משתף. "הפתיחות, המסירות, והדאגה לסטודנטים הן בראש מעייניהם, והטיפול המסור והמקצועי, הן המנהלתי, והן המרצים ואנשי הסגל במחלקה, תמיד בחיוך. לא פעם, בשעות די הזויות, הייתי מתייעץ (גם טלפונית) עם המרצים והמתרגלים במחלקה לפני מבחן או מטלה, ותמיד, למרות שזה לא בשעות הקבלה הסטנדרטיות, הייתי מתקבל בברכה ובסבלנות".

כיום מוביל ד"ר סגל חברת סטארטאפ שנקראת DriftSense, אותה ייסד מתוך ובעזרת מרכז היזמות של בר-אילן UnBox Ventures יחד עם ד"ר רן שאולי וד"ר פבל קונין. החברה מדייקת ומטייבת ריסוסים בחקלאות, בדגש על חומרי הדברה, כדי לצמצם הוצאות מיותרות ופגיעה בסביבה.