Skip to main content
10.11.2021 | ו כסלו התשפב

"ספרת הגליל" - מיזם יחיד מסוגו למניעת סוכרת

המיזם "ספֵרת הגליל לחקר הסוכרת ע״ש ראסל ברי", של הפקולטה לרפואה יפעל לצמצם ב-50% את מספר הטרום סוכרתיים בחמישה ישובים בגליל, באמצעות מחקר ומעורבות בקהילה

תמונה
ספרה

תושבי הגליל מצויים בסיכון גבוה פי שלושה מהממוצע לחלות בסוכרת ולסבול מסיבוכיה הקשים של המחלה. על רקע זה הוקם המיזם המחקרי-התערבותי "ספֵרת הגליל לחקר הסוכרת ע״ש ראסל ברי", פרויקט חדש ושאפתני בתחום בריאות הציבור, שיפעל בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל. המיזם יפעל בשלב הראשון בישובים נוף הגליל, נצרת, שפרעם, סכנין וצפת.

מיזם "ספרת הגליל, שקם בהשקעה של 75 מיליון דולר לעשר שנים, מחבר בין מחקר וטיפול, ומשלב בין אקדמיה לקהילה, במטרה להשפיע על אורח החיים, למנוע ולצמצם את התחלואה והסיבוכים הנגרמים ממחלת הסוכרת. כפרויקט בתחום בריאות הציבור, המיזם יכלול בין היתר עבודה עם רשויות מקומיות ליצירת תשתיות מקדמות אורח חיים בריא כמו שבילי הליכה, ניידות ריכוז כל הבדיקות תחת קורת גג אחת, ומחקר מחובר לקהילה המאפשר ליישם במהירות טכנולוגיות רפואיות חדשניות.

ספֵרה מסמלת מכלול, כלומר שותפות והוליסטיות, המהוות מרכיב מרכזי בתפיסה של "ספרת הגליל". אלה מאפשרות חיבור בין פיתוח מודלים להתערבות ומעקב ובין חקר מחלות כרוניות באזורי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

פרופ' נעים שחאדה, העומד בראש המועצה המדעית של המיזם, אמר: "אנו נשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לצמצם ב-50 אחוזים את מספר הטרום-סוכרתיים שהופכים לסוכרתיים. כמו כן בכוונתנו להקטין משמעותית את מספר החולים הלא מאוזנים על ידי מתן טיפול נאות והדרכה לאמץ אורח חיים בריא. השגת מטרה זו תפחית משמעותית את הסיכון לפתח את הסיבוכים המסוכנים של מחלת הסוכרת".

פרופ' שחאדה, אנדוקרינולוג, הוא מבכירי המומחים לסוכרת בישראל ונשיא האגודה הישראלית לסוכרת (איל). לצדו ינהלו את ספרת הסוכרת פרופ' קרל סקורצקי, דיקן הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן, וד"ר סיון שפיצר שוחט, מומחית לבריאות האוכלוסייה ולצמצום פערי בריאות.

פרופ' אריה צבן, נשיא אוניברסיטת בר-אילן, אמר טרום ההשקה: "הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי הוקמה כדי לשנות את פני הפריפריה הצפונית של ישראל – לקדם את בריאות הציבור ואת שירותי הרפואה, להנגיש את לימודי המדעים לתלמידים ולתלמידות ולהעצים את הקהילה.

ספרת הסוכרת תהיה למודל ראשון מסוגו בעולם לחקר מחלות כרוניות בפריפריות גאוגרפיות וחברתיות, ליצירת שותפויות רב־תחומיות ורב־מגזריות ולמקור שיניב אפיקים חדשניים של החזר ההשקעה החברתית. אנו צופים שמודל ספרת הסוכרת ישוכפל גם בתחומים אחרים וישמש כלי יעיל להשגת יעדים לאומיים נוספים."

יזם ספירת הסוכרת בגליל פרופ' סקורצקי פעל מתוך הבנה שאי השוויון הוא גורם המשפיע לרעה על טיפול והתמודדות עם מחלות כרונית: "למדנו במהלך תקופת הקורונה שיש השפעה לטובה של מודלים וחדשנות רפואית כדי להתמודד עם הפערים והשפעתם על התפשטות המחלה," אמר פרופ' סקורצקי. "לאחר שבדקנו לעומק את מצב הסוכרת בגליל, אנו מאמינים כי מאמץ מתואם זה יוביל להשפעה מהותית ולשיפור עקבי ובר קיימא באזור".

מיזם ספרת הסוכרת של אוניברסיטת בר-אילן יפעל באמצעות מחקר, מניעה, חינוך לאורח חיים בריא והנגשת שירותי בריאות. בפרויקט שותפים הרשויות המקומיות וקופות החולים מכבי, מאוחדת, כללית ולאומית.