Skip to main content
11.11.2021 | ז כסלו התשפב

35 חברי סגל חדשים הצטרפו השנה לבר-אילן

החוקרים והמרצים החדשים השתתפו בקורס אוריינטציה במטרה לסייע להם להיות פעילים ומעורבים בהנהגה

תמונה
orientation

בכל שנה, חוקרים וחוקרות חדשים מצטרפים אל הסגל האקדמי של אוניברסיטת בר-אילן, בדרך כלל לאחר סיום תקופת פוסט דוקטורט. כדי להקל עליהם את ההשתלבות בחיי הקמפוס בהוראה ובמחקר, וכן כדי לסייע להם להיות מעורבים ופעילים בהנהגת האוניברסיטה, אגף משאבי אנוש ורקטור האוניברסיטה פרופ' אמנון אלבק, קיימו קורס הכשרה ייעודי עבור אנשי ונשות הסגל שהצטרפו לאוניברסיטה השנה.

הקורס הקנה היכרות ראשונית עם מבנה האוניברסיטה ועם גורמים שונים בהנהלה ובאוניברסיטה. בנוסף, קיבלו המשתתפים כלים שונים, הן בפן הניהולי והמקצועי והן בפן האישי, שיוכלו לסייע להצלחתם בתפקיד. הקורס נפרש על חמישה מפגשים במהלך החודשים אוקטובר - נובמבר והשתתפו בו 35 חוקרים וחוקרות חדשים. התכנים כללו נושאים כמו פיתוח קריירה אקדמית, תקציבי מחקר ומענקים, כלים והמלצות להצטיינות במחקר ובתפקיד, ניהול אנשים ותהליכים במחקר, הקמת מעבדת מחקר ומבנה המשכורת. ערך נלווה חשוב לקורס היה יצירת קבוצת עמיתים ללמידה ולשיתופי-פעולה. הקורס הועבר על ידי גורמים שונים מהנהלת האוניברסיטה, ועל ידי מרצים נוספים, מומחים בתחומם.

במפגש האחרון של הקורס התקיים שיח פתוח של החוקרים והחוקרות החדשים עם נשיא האוניברסיטה פרופ' אריה צבן, עם רקטור האוניברסיטה פרופ' אמנון אלבק, ועם סמנכ"ל משאבי אנוש מאור פינקו.