Skip to main content
19.12.2021 | טו טבת התשפב

האלגוריתם שפיצח את הימורי הספורט

חוקרים מהפקולטה להנדסה מצאו אסטרטגיה המבוססת על למידת מכונה ומאפשרת להרוויח בטוטו במצבים מסוימים

תמונה
winner

חוקרים בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן חקרו אסטרטגיות הימורים בטוטו (ווינר 16) תוך ניצול יחסי ההימורים ב"ווינר ליין" של כל אחד מהמשחקים השונים בנפרד. החוקרים השתמשו בטכניקות של למידת מכונה ומצאו אסטרטגיה המאפשרת לצאת ברווח כספי במצבים מסוימים בעזרת מילוי טפסי טוטו רבים. החוקרים מציעים במאמר דרכים לשפר את שיטת תמחור הפרסים במשחק הטוטו ובכך למנוע מימוש אסטרטגיות דומות לזו המוצגת במאמר, כמו גם להפוך את סכומי הפרסים במשחק הימורים זה לאטרקטיביים והוגנים יותר. 

ווינר 16 הוא משחק הימורי הספורט הפופולרי בישראל, בו המהמרים מנחשים את תוצאותיהם של 16 משחקי כדורגל. גובה הפרסים הכספיים במשחק זה נקבע בעקבות הרווח שהצטבר בסבבי ההימורים הקודמים. לאחר הפרשת חלק נכבד מרווחי הסיבובים הקודמים (58%) למטרות אחרות, מחולק הסכום שנצבר בין ממלאי הטפסים הזוכים. במקרה של יותר מזוכה אחד בפרס, סכום הפרס מתחלק באופן שווה בין כל הזוכים. 

במאמר שפורסם בכתב העת המדעי Big Data and Cognitive Computing מראים החוקרים, עוז פירונדי, פרופ' מוטי פרידמן ופרופ' גור יערי, ראשית כי שוק ההימורים למשחקים בודדים בווינר ליין מהווה שוק יעיל במובן הכלכלי, למעט הטיה פסיכולוגית חלשה אך מעניינת להעדפה של הקבוצה החלשה יותר במקרים של פער גדול מאוד בין שתי הקבוצות. כלומר, יחסי ההימורים הרציפים בווינר ליין אוצרים בחובם את כל הידע הרלוונטי להצלחתה או כישלונה של קבוצה במשחק. זוהי דוגמה של חוכמת ההמונים ויעילות השוק, שעליה ביססו החוקרים את אלגוריתם הניחוש שלהם לווינר 16.  

אלגוריתם הניחוש שמציעים החוקרים מתחיל בדירוג כל הטפסים האפשריים לפי ההסתברות שלהם לזכייה. חישוב ההסתברות מבוסס על יחסי ההימורים של כל משחק בנפרד. לאחר מכן, בעזרת הסתברויות ההצלחה במשחקים הבודדים וגובה הפרס המוצע, השתמשו החוקרים בטכניקות מלמידת מכונה כדי להחליט כמה טפסים לשלוח בכל שבוע. אסטרטגיה זו הודגמה במאמר כרווחית והיא מעידה על מנגנון תמחור בעייתי של הפרסים בווינר 16.  

לאחר שהראו שניתן בעזרת האלגוריתם לנצח את ווינר 16 במצבים מסוימים, מציעים החוקרים דרך תמחור חדשה של הפרסים במשחק. בדרך זו נקבע הפרס לפי קושי הניחוש של סך המשחקים הבודדים ולמספר הזוכים אין השפעה על סכום הפרס. החוקרים הראו כיצד בשיטת תמחור זו רווחי הווינר לא ייפגעו אבל הוגנות המשחק תשתפר. למעשה רווחי הווינר צפויים אף לגדול בעקבות  

מספר גדול יותר של משתתפים שיעדיפו את מודל התמחור המוצע.