Skip to main content
23.12.2021 | יט טבת התשפב

הכירו את פרופ' אריק לווי

תמונה
אריק לווי

למעלה מ-900 שנה נחשב רש"י כבעל תפקיד מפתח בעיצובן של השקפות מקיפות הנוגעות לעצם יסודותיה של היהדות. לאילו תגובות זכה פירוש התורה לרש"י, שיותר מכל יצירה אחרת השפיעה על האופן שבו הבינו יהודים לאורך הדורות את התורה? מהם התהליכים והגלגולים העוברים על טקסטים יהודיים בדרכם לקניית מעמד קנוני ביהדות הבתר-תלמודית?

אלה הם חלק מהנושאים המעסיקים את פרופ' אריק לווי מהמחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן. ספרו האחרון ממחיש את התפקיד המרכזי שמילא פירוש רש"י בקרב שהתנהל על עתידה של היהדות בשלהי ימי הביניים ובעת החדשה המוקדמת. פרופ' לווי מפנה באופן חדשני את הזרקור למסורת שהוזנחה במחקר עד עתה: פירושים שחוברו לאורך הדורות על פירושו של רש"י לתורה – "פירושי-על" (שרדו מאות יצירות כאלה). מחקר זה הוביל אותו לחשיפת חיבורים הנוקטים גישה ביקורתית כלפי רש"י, שבהם מובעות הסתייגויות – לא אחת חריפות ביותר בניסוחן – כלפי דרכו הפרשנית של מי שזכה לכינוי "רבן של ישראל".

בימים אלה פרופ' לווי חוקר פירוש לתורה מה-14 ששרד בכתב יד בודד, שנעלם עם שוך מלחמת העולם השנייה. כתב היד נגזל יחד עם אוצרות יהודיים אחרים על ידי הנאצים באוסטריה. לפני כעשור גילה פרופ' לווי שהיצירה שרדה ונכללה בין שפע מסמכים שהועברו למוסקבה על ידי הצבא הסובייטי, שם הם מוחזקים שנים ארוכות בינות ארכיונים חשאיים.

פרופ' לווי מספר כי הוא שואב השראה "מההזדמנות המבורכת שניתנה לי לבלות את מיטב זמני בהקשבה לשיחות שהתנהלו בין ענקי הרוח שהעמידה היהדות". "אני מקווה", הוא מוסיף, "שמחקריי יבהירו את שיחתם של גדולי הפרשנים היהודים אלו עם אלו ויספקו הבנה מעמיקה יותר בדבר השקפותיהם ודרכי פרשנותם".

פרופ' לווי סיים דוקטורט באוניברסיטת הארוורד, והתקן הראשון שלו ניתן לו באוניברסיטת סטנפורד שבקליפורניה. מאז עלייתו לארץ ב-2012, הוא זכה פעמיים במענקי מחקר של הקרן הלאומית למדע, כמו גם בפרסים שונים. ספרו על רש"י Rashi’s Commentary on the Torah: Canonization and Resistance in the Reception of a Jewish Classic זכה בשבוע שעבר בפרס מטעם ה-Association for Jewish Studies. הספר אף זכה בשנת 2019 ל-National Jewish Book Award בקטגוריית Scholarship. פרופ' לווי משמש כמנהל המכון לחקר פרשנות המקרא היהודית בבר-אילן ומופקד על הקתדרה לחקר פרשנות המקרא היהודית בימי הביניים ע"ש הרב אשר וייזר. הוא גם חבר בוועדה המקצועית של The Posen Library of Jewish Culture and Civilization.