Skip to main content
30.12.2021 | כו טבת התשפב

הכירו את ד"ר איאד חמזה

תמונה
איאד

הכירו את ד"ר איאד חמזה, מורה למוזיקה, פעיל בתחום החינוך המוזיקלי, וחוקר במסלול לחינוך מוזיקלי במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר-אילן. איאד חוקר את תרומתו של פרויקט "בית ספר מנגן" לתלמידים המגלים קשיים רגשיים, חברתיים ולימודיים בבתי ספר יסודיים במגזר הערבי.

איאד בנה תוכנית "בית ספר מנגן" שהחלה בבית הספר שהוא מלמד בו ואחר כך התרחבה לתשעה בתי ספר נוספים בחברה הערבית והדרוזית.

"בפרויקט הזה כתבתי תוכנית לימודים, הדרכתי מורים והעברתי השתלמויות למורים למוזיקה במגזר הערבי," הוא מספר. "הדגש בהשתלמויות היה על התאמת שיעורי מוזיקה בבתי ספר יסודיים לתרבות המוזיקלית הערבית. הקמתי מרכז ללימוד נגינה בסכנין, שמשרת את סכנין והאזור, עזרתי בהקמת מחלקה למוזיקה ערבית בקונסרבטוריון עכו וניהלתי את המחלקה למשך שנתיים".

איאד, שאך זה השלים את לימודי התואר השלישי שלו בהנחייתם של ד"ר עטרה איזקסון ופרופ' דב שוורץ, אומר כי בחר להתמקד בתחום החינוך מוזיקלי מתוך הרצון להשפיע בתחום החינוך ולתרום לא רק לתלמידיו אלא גם לקהילה ולחברה הערבית. העיסוק האהוב עליו בלימודים היו סדנאות הדוקטורנטים, והפינה האהובה עליו בקמפוס היא המחלקה למוזיקה ואולם הקונצרטים.

התוכניות של איאד לעתיד הן להמשיך לפוסט-דוקטורט ולהמשיך לקדם את פרויקט "בית ספר מנגן" בבתי ספר יסודיים בחברה הערבית. "עבדתי 10 שנים כמנחה בפרויקט הזה בבתי ספר בחברה הערבית, ואני רוצה לעזור בהקמת מגמות מוזיקה בבתי ספר תיכון בחברה," הוא משתף.

אחרי הלימודים הוא אומר שייקח עמו מבר-אילן את "המקצועיות, הרצינות וההתמדה".