Skip to main content
תרבות דיגיטלית
תואר שני
הפקולטה למדעי החברה | סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה במגמת תרבות דיגיטלית

התוכנית לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במגמת תרבות דיגיטלית מקנה כלים להבין, לחקור ולבקר את המציאות המשתנה שבה אנו חיים, שבה טכנולוגיות דיגיטליות מעצבות מחדש את החברה והתרבות. הבנה זו חיונית למחקר של החברה בזמננו, ומועילה גם לנשות ואנשי הייטק המבקשים להבין את ההשלכות החברתיות של עיסוקם, ולעובדים ועובדות בארגונים מגוונים הנדרשים להתאים למציאות המשתנה. התוכנית משלבת למידה בפורמט סדנאי ייחודי של קהילה לומדת במסגרת "המעבדה לתרבות דיגיטלית", המאפשר להתנסות במחקר וללמוד בזמן אמת על המחקרים העדכניים ביותר.

הסטודנטים שלנו