Skip to main content
תולדות ישראל
תואר ראשון
הפקולטה למדעי היהדות | תולדות ישראל ויהדות זמננו

תולדות ישראל

התוכנית לתואר ראשון בתולדות ישראל עוסקת בהיסטוריה של העם היהודי, מימי קדם ועד התקופה הנוכחית, ומסקרת אלפי שנים של עשייה, תרבות והיסטוריה של כל הקשור בקהילות יהודיות בפרט וביהדות בכלל באיזורים שונים ברחבי העולם.

הסטודנטים שלנו