Skip to main content
תואר ראשון במוזיקה
תואר ראשון
הפקולטה למדעי הרוח | מוזיקה

תואר ראשון במוזיקה

הלימודים בתוכנית לתואר ראשון במוזיקה מבוססים על מסורות רבות שנים אך משלבים גישות וטכנולוגיות עכשוויות, וכוללים היבטים תיאורטיים, היסטוריים, תרבותיים וחברתיים, לצד התנסות מעשית ויצירתית בהלחנה, נגינה וטיפול.

הסטודנטים שלנו