Skip to main content
דו-חוגי מובנה במדעי המחשב ומתמטיקה
תואר ראשון
הפקולטה למדעים מדויקים | מדעי המחשב
הפקולטה למדעים מדויקים | מתמטיקה

מדעי המחשב עם מתמטיקה - דו-חוגי מובנה

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון במדעי המחשב עם מתמטיקה משלבת בין שני התחומים: לימודי מדעי המחשב מקנים לסטודנטים את הידע התאורטי והמעשי הדרוש לשימוש, לתכנון ולבנייה של מערכות מחשב; ולימודי המתמטיקה עוסקים בדפוסים ובתבניות משותפות במספרים, במרחב, במדע ובהפשטות דמיוניות, וכוללים מגוון קורסים בנושאים מתקדמים במתמטיקה.

הסטודנטים שלנו