Skip to main content
מדעי המוח
תואר שני
היחידה ללימודים בין תחומיים | מדעי המוח לתארים מתקדמים

מדעי המוח

התוכנית ללימודי תואר שני בחקר המוח היא תוכנית מחקרית המעניקה הכשרה רב-תחומית מקיפה וניסיון מחקרי מעשי בחקר המוח. המרכז מציע מגוון רחב של מעבדות, המשתמשות בשיטות מחקר מתקדמות ועוסקות הן במדע הבסיסי והן במחקר קליני בתחום מדעי המוח.

הסטודנטים שלנו