Skip to main content
פרט: לימודים בתחומי פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וסוציולוגיה
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החברה | החוג המשולב במדעי החברה

משולב מדעי החברה חד-חוגי - מסלול פרט בתחומי פסיכולוגיה, קרימינולוגיה וסוציולוגיה

התוכנית לתואר ראשון משולב במדעי החברה במסלול פרט נועדה להקנות יכולת להבין ולחקור את תפקודו של היחיד מתוך ראייה כוללת ושילוב של מדעים שיש להם קשר ישיר או קרוב לנושא זה. בהתאם לכך התוכנית משלבת לימודים במגוון רחב מאוד של קורסים ממדעי החברה מתחומי הפסיכולוגיה, הקרימינולוגיה והסוציולוגיה.

הסטודנטים שלנו