Skip to main content
דו-חוגי מובנה במדעי המדינה ותקשורת
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החברה | מדעי המדינה
הפקולטה למדעי החברה | תקשורת

מדעי המדינה עם תקשורת - דו-חוגי מובנה

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון במדעי המדינה עם תקשורת משלבת בין שני התחומים: לימודי מדעי המדינה מקנים לסטודנטים ידע והבנה בנושאים הקשורים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים; ולימודי תקשורת מעניקים לסטודנטים כלים תיאורטיים ומעשיים להבנה טובה יותר של עולם התקשורת.

הסטודנטים שלנו