Skip to main content
דו-חוגי מובנה במדעי המדינה ותקשורת
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החברה | מדעי המדינה
הפקולטה למדעי החברה | תקשורת

תואר ראשון במדעי המדינה עם תקשורת - דו-חוגי מובנה

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון במדעי המדינה ותקשורת משלבת בין שני תחומי ידע מתחברים לשלם הגדול מחלקיו: לימודי מדעי המדינה מקנים ידע והבנה בנושאים הקשורים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים; ולימודי תקשורת מעניקים הבנה מעמיקה וביקורתית של מערכות תקשורתיות (וותיקות וחדשות) וכלים מעשיים והתנסות משמעותית בעשייה תקשורתית ממשית.

הסטודנטים שלנו