Skip to main content
מדעי המדינה דו-חוגי מובנה עם קרימינולוגיה
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החברה | מדעי המדינה
הפקולטה למדעי החברה | קרימינולוגיה

מדעי המדינה עם קרימינולוגיה - דו-חוגי מובנה

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון במדעי המדינה עם קרימינולוגיה משלבת בין שני התחומים: לימודי מדעי המדינה מקנים לסטודנטים ידע והבנה בנושאים הקשורים בחקר מוסדות ותהליכים מדיניים; ולימודי קרימינולוגיה מקנים לסטודנטים הכשרה אקדמית בכל הנוגע להתנהגויות סוטות בחברה האנושית, התאוריות האמורות להסבירן והדרכים למניעתן.

הסטודנטים שלנו