Skip to main content
דו-חוגי מובנה בפילוסופיה כללית והיסטוריה כללית
תואר ראשון
הפקולטה למדעי הרוח | פילוסופיה
הפקולטה למדעי הרוח | היסטוריה כללית

פילוסופיה כללית עם היסטוריה כללית - דו-חוגי מובנה

התוכנית הדו-חוגית לתואר ראשון בפילוסופיה כללית עם היסטוריה כללית משלבת בין שני התחומים: לימודי פילוסופיה כללית מקנים לסטודנטים השכלה רחבה בתולדות הפילוסופיה על הוגיה וזרמיה השונים, כלים לניתוח פילוסופי וניסיון בדיון וכתיבה פילוסופיים; וההיסטוריה הכללית עוסקת בתיאור העבר מתחילת התרבות האנושית ועד ימינו.

הסטודנטים שלנו