Skip to main content
 

מערך הספריות והמידע

library


מערך הספריות והמידע מלווה את הסטודנטים ואת החוקרים בכל שלבי ההוראה, הלמידה והמחקר, ומספק את שלל צורכי המידע במגוון רחב של תחומי הידע (הדיסציפלינות). באוסף של מערך הספריות והמידע יש כמיליון ספרים, מודפסים ואלקטרוניים, קטלוגים ומפתחות, עשרות מאגרי מידע מקוונים וכלי גילוי חדשניים הנותנים מענה במגוון נושאים, וכן גישה לכלי מחקר ולתוכנות לימוד מובילות. 

מערך הספריות שוקד על פיתוח האוסף במדעי היהדות, והיום הוא האוסף השני בגודלו בארץ בנושאים אלו. כמו כן, בספרייה למדעי היהדות נמצא אוסף גדול של ספרים נדירים וכתבי יד. 

במערך הספריות והמידע פועלות 20 ספריות פקולטטיביות ומחלקתיות, ובכל ספרייה אוספים המשקפים את תחומי הידע והמחקר הרלוונטיים, מרחבי למידה חדשניים, המאפשרים לימוד פורה ומהנה. צוות מקצועי ומיומן של ספרנים ומידענים מלווה את באי הספריות בשירותי יעץ מתקדמים, בהדרכות אישיות וקבוצתיות לאיתור מידע ושימוש במקורות מידע, בשירותי השאלה וסריקה. שירותי הקוראים ניתנים בספריות ברחבי הקמפוס, או מרחוק, באמצעות תוכנת הזום, הדוא"ל והטלפון.

לאתר מערך הספריות והמידע