Skip to main content
 

מערך הספריות והמידע

library


מערך הספריות והמידע מלווה את הסטודנטים ואת החוקרים בכל שלבי ההוראה, הלמידה והמחקר, ומספק את שלל צורכי המידע במגוון רחב של תחומי הידע (הדיסציפלינות). באוסף של מערך הספריות והמידע יש כמיליון ספרים, מודפסים ואלקטרוניים, קטלוגים ומפתחות, עשרות מאגרי מידע מקוונים וכלי גילוי חדשניים הנותנים מענה במגוון נושאים, וכן גישה לכלי מחקר ולתוכנות לימוד מובילות. 

בהתאם לצביונה המיוחד של אוניברסיטת בר אילן, מערך הספריות שוקד על פיתוח האוסף במדעי היהדות, והיום הוא האוסף השני בגודלו בארץ בנושאים אלו. כמו כן, בספרייה למדעי היהדות נמצא אוסף מקיף ומכובד של ספרים נדירים וכתבי יד. 

במערך הספריות והמידע פועלות 29 ספריות פקולטטיביות ומחלקתיות, ובכל ספרייה אוספים המשקפים את תחומי הידע והמחקר הרלוונטיים, מרחבי למידה חדשניים, המאפשרים לימוד פורה ומהנה. צוות ספרנים ומידענים, מקצועיים ומיומנים, מלווים את באי הספריות בשירותי יעץ מתקדמים, בהדרכות אישיות וקבוצתיות לאיתור מידע ושימוש במקורות מידע, בשירותי השאלה וסריקה. שירותי הקוראים ניתנים בספריות ברחבי הקמפוס, או מרחוק, באמצעות תוכנת הזום, הדוא"ל והטלפון.

 

גם בימים אלו של שיגרת הקורונה, אנו ממשיכים לתת שירות גם מקרוב וגם מרחוק. למידע נוסף על תהליך ההגעה לספריות ועל השירותים והשינויים בתקופה זו אנא פנו לאתר מערך הספריות 

 

למידע נוסף ולכל שירותי מערך הספריות אנא לחצן כאן

מערך הספריות והמידע