Skip to main content
02.08.2022 | ה אב התשפב

קול קורא למיזמים חברתיים והתנדבותיים

יש לכם רעיון למיזם שיקדם אוכלוסיות רגישות ופגיעות בישראל? הגישו מועמדות ליחידה למיזמים חברתיים ע"ש יאיר צדוק ויל

תמונה
מיזמים חברתיים

לקראת שנת הלימודים תשפ"ג, היחידה למיזמים חברתיים ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל, מזמינה סטודנטים וחברי סגל מינהלי ואקדמי, להגיש בקשות תמיכה למיזמים חדשים המקדמים אוכלוסיות רגישות ופגיעות בישראל. היחידה תעניק תמיכה של עד 60,000 שקלים, למיזמים שיבחרו ויפעלו באוניברסיטה, במשך שנה ויותר.

היחידה תומכת במיזמים העוסקים בקידום אוכלוסיות רגישות ופגיעות בישראל, לרבות קהילות בפריפריה, קשישים, נפגעי ונפגעות אלימות במשפחה, אנשים עם מוגבלויות, מתמודדי נפש, ילדים עם צרכים מיוחדים ואנשים המצויים במצוקה כלכלית.

לפרויקט יכולים להגיש מועמדות חברי סגל  אקדמי ומנהלי, וכלל העובדים באוניברסיטה המעוניינים לקדם פרויקט תחת אחת המחלקות בה, וכן סטודנטים מכל המחלקות לתארים ראשונים ומתקדמים. עדיפות תינתן למיזמים התנדבותיים הרותמים את הערך המוסף של האקדמיה, למיזמים עם פוטנציאל השפעה משמעותי וליזמים  עם רזומה מרשים בתחום  המיזם המוצע.

קול קורא למיזמים חברתיים בתשפ"ג

את המועמדות ניתן להגיש כאן,  עד 8 באוגוסט 2022, י"א באב תשפ"ב.