Skip to main content
24.10.2022 | כט תשרי התשפג

מתקני אשפה טמונים הוצבו ברחבי הקמפוס

השימוש במתקנים החדשים ימנע פיזור אשפה בשטחים הציבוריים ויסייע בשמירה על ניקיון הקמפוס

תמונה
מטמונות

המחלקה לביטחון, בטיחות ואיכות הסביבה הציבה לאחרונה בקמפוס האוניברסיטה 17 מתקנים מונחי קרקע וטמונים (שרק חלקם העליון גלוי לעין וסגור) לאיסוף אשפה. השימוש במתקנים אלה יאפשר לשמור על  האשפה סגורה וימנע את פיזורה על ידי בעלי חיים, עד לאיסופה ופינוייה על ידי משאית הזבל למטמנה.

על פי הנחיות אגף התפעול מתקנים אלה מותאמים להשלכת פסולת ביתית אורגנית בלבד. פסולת בנייה וניירות וקרטונים יש להשליך למיכלי המחזור המותאמים לכך בקמפוס.

אם נתקלתם במתקן מוטמן מלא עד גדותיו, נא התקשרו למוקד 8000.