Skip to main content
21.12.2022 | כז כסלו התשפג

שינויים בפעילות סניף הדואר בקמפוס

הסניף בקמפוס בר-אילן משרת את יחידות האוניברסיטה ואת דיירי המעונות בלבד

תמונה
דואר ישראל

 

החל מ-22 בדצמבר 2022 חלו שינויים בפעילות סניף הדואר בקמפוס: 

יחידת הדואר של האוניברסיטה הממוקמת בבניין מנהלה 402 , קומה -1 חדר 69, תעניק מתחילת חודש דצמבר שירותי שליחה וקבלת דואר וחבילות רק לדיירי המעונות שכתובתם היא אוניברסיטת בר-אילן. משיכת דואר רשום על ידם, תתבצע בהצגת אישור מגורים במעונות ומסמך מזהה. 

השירות ליחידות המינהל והאקדמיה בקמפוס יישאר ללא שינוי.

חברי סגל ולקוחות פרטיים אחרים שאינם מתגוררים בקמפוס, לא יקבלו שירותי דואר אישיים בסניף זה אלא יופנו לשירותי דואר בסניפי דואר אחרים. 

הסניף פתוח בימים א' – ה', בין השעות 14:00-10:00
לבירורים נוספים ניתן לפנות לשרון גריפין, אחראית יחידת הדואר
בטלפונים: 03-531-85112/8686 או במייל: [email protected] 
במקרים מיוחדים ניתן לפנות ליאיר כספי בטלפון: 03-7384566 או במייל:  [email protected]

רשימת סוכנויות דואר בסביבת הקמפוס