Skip to main content
04.06.2023 | טו סיון התשפג

תחרות צילום: "מהי בר-אילן בשבילי?"

התחרות נושאת הפרסים, מיועדת לסטודנטים. התמונות יפורסמו בלוח השנה הייצוגי של אוניברסיטת בר-אילן

תמונה
צילום

מערך פיתוח משאבים מזמין את הסטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן לצלם נופים, עצמים ואנשים בקמפוס בר-אילן, ולשלוח תמונות לתחרות צילומים בנושא: "מהי בר-אילן בשבילי?"
 

כללי התחרות:
כל מועמד רשאי להגיש עד 2 תמונות.
יש לצרף לכל תמונה פסקה או ציטוט, או הגיג המתארים את הקשר שבין התמונה לבין הנושא:  "מהי בר-אילן בשבילי?"
פורמט הצילום נתון לבחירת המגיש או המגישה.
הגודל המינימלי לקובץ שישלח הוא: 3000X40000 פיקסלים.
יתקבלו רק צילומים מקוריים שצולמו על ידי הסטודנטים.

מועד אחרון לשליחת התמונות: 30.6.2023
את התמונות, הטקסט ופרטים מזהים יש לשלוח למייל: [email protected]

16 התמונות הנבחרות תתנוססנה על גבי לוח שנה שולחני המופק על ידי המערך לפתוח משאבים. 

הלוח יוענק כמתנה לתורמים ולידידי האוניברסיטה בישראל ובחו"ל, ויופץ גם לכל מחלקות האוניברסיטה.

הפרסים:
מקום ראשון - שובר מתנה על סך 300 שקלים
מקום שני - שובר מתנה על סך 200 שקלים
מקום שלישי ורביעי - שובר מתנה על סך 150 שקלים

חבר השופטים יעניק את הפרסים בהתאם לקריטריונים הבאים:
תמונה המספרת סיפור מעורר השראה, נקודת מבט מקורית, יצירתיות ואיכות אמנותית.