Skip to main content
19.05.2020 | כה אייר התשפ

באוניברסיטת בר-אילן ערוכים להמשיך בלימוד מרחוק עד סוף הסמסטר

תמונה
מגדל בר אילן

אוניברסיטת בר-אילן ערוכה להמשיך וללמד באופן מקוון עד סוף סמסטר ב' בעוד כחודש. המתווה עליו הוחלט בהנהלה נובע מהנחיות משרד הבריאות ותוך התחשבות בסגל ההוראה והסטודנטים בקבוצות הסיכון. בהנהלה מבקשים להדגיש כי מתווה זה ימשיך להיבחן אל מול שינויים בהנחיות משרד הבריאות.

לפני כשבוע, בהתאם להנחיות משרד הבריאות הוחזרה הלמידה במעבדות ומחר עתידות להיפתח חלק מהספריות.

כל הבחינות המתוכננות לחודש יוני (רובן הינן במתכונת מיוחדת) יתקיימו באופן מקוון באמצעות מערכת המודל. לגבי בחינות מועד א', שיתקיימו בחודשים יולי-אוגוסט, הוחלט שחלקן יוכלו להתקיים בקמפוס. בהנהלה מעריכים כי לפחות מחצית מהבחינות יתקיימו באופן מקוון.

עוד הוחלט כי סטודנטים שעובדים במערך הרפואי או במערך החירום, וסטודנטים שהם הורים לילדים עד גיל 12, יזכו להפחתה של לפחות 20% מהיקף המטלות הנדרשות בקורס (למעט קורסי מעבדה, קליניקות וכדו'). בנוסף תינתן של תוספת זמן של 50% להגשת המטלות. סטודנטים בעלי מוגבלויות, או כאלה שנמצאים בקבוצת סיכון רפואית, יקבלו התאמות והקלות בבחינות בתיאום עם המחלקה האקדמית.

במכתב לחברי הסגל והמרצים קראה ההנהלה לגלות רגישות כלפי סטודנטים שנפגעו ממשבר הקורונה: "סטודנטים רבים חשים לחץ, חרדות, ואי בהירות לגבי העתיד. על אחת כמה וכמה הדבר נכון לסטודנטים שהם הורים לילדים קטנים, או כאלה שעובדים במערכות חירום/בריאות /חיוניות אחרות. עלינו המרצים להיות ערים למצבם ולהתחשב במידת האפשר, וזאת מבלי לגרום לזילות אקדמית. הנחיות נוספות ומפורטות יתקבלו בימים הקרובים. חברי סגל יקרים, עד עתה עמדנו בהצלחה רבה באתגרים שהעמידה בפנינו התקופה. אנו סמוכים ובטוחים שנמשיך להתמודד בהצלחה עם המצב ועם האתגרים החדשים שהוא מציב בפנינו, ושנצליח להביא לסיומה המוצלח, עבורנו ועבור הסטודנטים שלנו, שנת לימודים יוצאת דופן זו".

הנהלת אוניברסיטת בר-אילן התארגנה במהירות והצליחה להעביר את ההוראה למתכונת מקוונת ממש בתחילת המשבר, כדי שהלימודים והמחקר לא ייפגעו. כמו כן, העמידה ההנהלה קמפוס דיגיטלי הכולל מעטפת שירותים מקוונים, לרבות מדורי מנהל הסטודנטים, מוקד השירות, מאגרי מידע אלקטרוניים נרחבים, באמצעות מערך הספריות, והקראה מקוונת לסטודנטים בעלי מוגבלות. כל הנ"ל מתאפשר בזכות פרויקט אשר במסגרתו התבצעה התקנה מהירה של יכולת עבודה מהבית, ובזכות מסירותם של העובדים החיוניים.

לצד הלמידה והמחקר, האוניברסיטה  מודעת להשלכות הכלכליות של המשבר ולשם כל הוקמו קרנות להלוואות ומלגות ללא כל סיוע מהמדינה.