Skip to main content
24.12.2020 | ט טבת התשפא

יום עיון: בית וזוגיות בתקופה מאתגרת

המכון הגבוה לתורה מזמין להשתתף בסדנאות ובהרצאות מקוונות בנושאי בניית בית וזוגיות בתקופת הקורונה

תמונה
זוגיות

המכון הגבוה לתורה מזמין את הציבור ליום העיון ה-3 בנושא: בניית בית וזוגיות בתקופה מאתגרת, ט' בטבת, 24 בדצמבר, בזום.

תכנית יום העיון>