Skip to main content
28.12.2020 | יג טבת התשפא

ביקור היסטורי באיחוד האמירויות

נציגים מהפקולטה לרפואה ומהמרכז הרפואי לגליל, חזרה לאחרונה מביקור ב-GMU באיחוד האמירויות

תמונה
אמירויות1

ביוזמתו של דקן הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי פרופ' קרל סקורצקי, משלחת הכוללת נציגים מהפקולטה ומאחד מבתי החולים המסונפים לה, המרכז הרפואי לגליל, חזרה לאחרונה מביקור ב-Gulf Medical University (GMU) באיחוד האמירויות.

פרופ' סאמר סרוג'י, מנהל המכון לניתוחי פנים ולסתות ורפואת הפה, ומנהל המעבדה לחקר העצם במרכז הרפואי לגליל, וחבר סגל בפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, הוביל את המשלחת המורכבת מרופאים המתמחים בתחומי רפואת שיניים, לקמפוס הראשי של GMU באג'ואן, חצי שעה צפונית לדובאי.

במהלך הביקור נפגשו עם נגיד GMU פרופ' חוסאם חמדי כירורג ילדים ידוע הנחשב לאבי הרפואה באזור המפרץ, ופרופ' הישאם מרעי, דיקן הפקולטה לרפואת שיניים ודוקטור לחינוך לבריאות.  המשלחת סיירה באוניברסיטה ובבית החולים המסונף לה, שניהם מצוידים בטכנולוגיה המתוחכמת ביותר.

הרצאות מדעיות הועברו על ידי אנשי סגל משתי האוניברסיטאות, ונערכו דיונים פוריים בנוגע לשיתוף פעולה עתידי בהדפסה ביו-תלת מימדית, אחד מתחומי המומחיות של פרופ' סרוג'י, מענקי מחקר משותפים, פרויקטים משותפים בהנדסת רקמות ורפואת שיניים קלינית, וחילופי אנשי סגל. פרופ' סרוג'י ופרופ' מרעי כבר עורכים מחקר משותף: סקר שקשור לקורונה שנערך בקרב רופאים ורופאי שיניים שיפורסם בקרוב בכתב עת מדעי ומאמר נוסף שנמצא בימים אלה בהכנה.

הפקולטה לרפואה בבר-אילן והמרכז הרפואי בגליל עובדים בימים אלה עם GMU על תוכנית פעולה קונקרטית לששת החודשים הקרובים, ובקרוב ייחתם הסכם רשמי בין שתי האוניברסיטאות.