Skip to main content
20.07.2023 | ב אב התשפג

קוראים להסכמה רחבה

נשיא אוניברסיטת בר-אילן פרופ' אריה צבן, ונשיא והטכניון פרופ' אורי סיון השתתפו בצעדת "הסכמה רחבה"

תמונה
נשיא אריה

נשיא אוניברסיטת בר-אילן פרופ' אריה צבן, ונשיא והטכניון פרופ' אורי סיון השתתפו בצעדת "הסכמה רחבה" שנערכה ביום ראשון 23.7 שהתקיימה במטרה לעצור את החקיקה ולהגיע להסכמות רחבות.

נשיאי אוניברסיטאות המחקר של ישראל (ור״ה) סבורים שהשלמת הליך חקיקת צמצום עילת הסבירות בקריאה שנייה ושלישית בכנסת היא מהלך מסוכן והרסני לאקדמיה הישראלית ולמדינת ישראל כולה. הנשיאים החליטו לצאת יחד ליום שביתה אישי ללא שכר. במהלך יום זה הם יצטרפו לפעולות המחאה הפומביות נגד הרפורמה המשפטית, בהשתתפות מנהיגים בחברה הישראלית.

בפעם הראשונה מאז החלו המחאות, שנמשכות כ-29 שבועות, השתתפו מוחים משני צדי המתרס באירוע המוני שבו קראו להגיע להסכמה רחבה.