Skip to main content
31.03.2024 | כא אדר ב' התשפד

תחרות פרס הנשיא לספר המחקר הטוב ביותר תשפ"ד

מועמדות לפרס יש להגיש להוצאת אוניברסיטת בר-אילן עד 1.5. התחרות מיועדת לכתבי יד לספרי מחקר ועיון בעברית

תמונה
פרס הנשיא

הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר-אילן מוציאה לדרך את תחרות 'פרס הנשיא לספר המחקר הטוב ביותר' לשנת תשפ"ד (2024), שמוענק לכתבי יד מקוריים בשפה העברית בתחומים שונים.

זהו המחזור החמישי של התחרות, שנועדה להוקיר ולעודד כתיבה מחקרית הפונה גם לציבור הרחב. "כתיבה ופרסום של יצירות וחיבורים כאלה, ברמה הגבוהה ביותר, מקשרת את האקדמיה עם העולם שמחוץ לה", הסבירו מארגני התחרות, "וחושפת את חידושיה המחקריים של האקדמיה בפני קהילות מגוונות".

ועדת הפרס, המורכבת מחוקרים בעלי שם המובילים בתחומם, בוחנת את החיבורים המוגשים לה לפי שלושה מדדים: מקוריות החיבור ותרומתו המשמעותית לשדה המחקר בו הוא עוסק, רמתו האקדמית כפי שהיא מתבטאת במתודת המחקר, בדרכי ההיסק ובמיקומו בחזית השדה המדעי, ומשמעותו של נושא החיבור לציבור ומידת העניין שהוא יעורר בקהל קוראים רחב.

הפרס למקום הראשון בתחרות עומד על 30 אלף שקל והפרס למקום השני על 10,000 שקל.

בשנת 2023 זכו בפרס ראשון פרופ' רמי בנבנישתי, פרופ' ענת זעירא וד"ר תהילה רפאלי על החיבור "מצבם של בוגרי פנימיות – מחקר מעקב לאורך עשור". בפרס השני זכה ד"ר נעם סמט על "שמים חדשים: ספר 'קצות החושן' ועליית הלמדנות".

הגשת החיבורים למועמדות לפרס תיעשה עד כ"ג בניסן תשפ"ד, 1 במאי 2024