Skip to main content
20.03.2024 | י אדר ב' התשפד

קבוצה להתמודדות עם שכול, אבל ואובדן

סדרת מפגשים לסטודנטים וחברי סגל המתמודדים עם מצבי אבל בעקבות אירועי מלחמת חרבות ברזל בהנחיית פסיכולוגית

תמונה
קבוצה להתמודדות עם שכול

איבדת אדם יקר לך?

סטודנטים, סטודנטיות, חברי וחברות סגל המתמודדים עם מצבי שכול, אבל ואובדן בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, מוזמנים לסדרה של מפגשי שיח באוניברסיטת בר-אילן בהנחיית פסיכולוגיות. 
המפגשים יתקיימו בליווי הצוות המקצועי של המרכז לייעוץ לסטודנטים. להרשמה