Skip to main content
29.12.2020 | יד טבת התשפא

אירועים של התכנית ללימודי אסיה

כנס לרגל חתימת הסכם אזורי היסטורי באסיה וערב לרגל צאת ספרה של ד"ר דניאלה גורביץ'

תמונה
dangoor

כנס מקוון בינ"ל של מרכז דנגור ומגמת אסיה נערך לרגל חתימת הסכם שותפות כלכלית כוללת, המייצב את מעמדה של סין באסיה ומדיר את ארה"ב. בכנס דנו דוברים ממדינות אסיה ואוסטרליה בהסכם ובהשלכותיו המקומיות והגלובליות. אירוע נוסף בשיתוף מערך הספריות נערך לרגל צאת ספרה החדש של ד"ר דניאלה גורביץ', "סיפורי מארי דה פראנס". נדונה בו יצירתה של כותבת בת המאה ה 12, שעסקה בנושאים יוצאי דופן למקומה ולזמנה לרבות האהבה וגבולותיה; וכן קטעי מוזיקה מהתקופה.