Skip to main content
12.01.2021 | כח טבת התשפא

הסכם שת"פ עם אוניברסיטת גולף מדיקל מאיחוד האמירויות

פיתוח הרפואה בגליל עומד במרכז שיתוף פעולה זה באמצעות פיתוח ידע משותף לחוקרים מישראל והאמירויות

תמונה
גולפ

במטרה לקדם את המחקר הרפואי ובריאות הציבור, אוניברסיטת בר-אילן חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם אוניברסיטה יוקרתית בתחום הרפואה מאיחוד האמירויות. טרם לחתימת ההסכם, חוקרים מהפקולטה לרפואה של האוניברסיטה, נפגשו עם ראשי אוניברסיטת גולף מדיקל.

בטקס החתימה שנערך באמצעות הזום השתתפו נציגי ההנהלות משני הצדדים וביניהם נשיא אוניברסיטת בר-אילן פרופ' אריה צבן ונשיא מדיקל גולף, פרופ' הוסאם חמדי. מאוניברסיטת בר-אילן נכחו בטקס גם יו"ר חבר הנאמנים שלמה זהר , רקטור האוניברסיטה פרופ' אמנון אלבק, פרופ' משה לוינשטיין המשנה לנשיא, סגנית הנשיא למחקר פרופ' שולה מיכאלי, זהר ינון מנכ"ל האוניברסיטה, השגרירה של בר-אילן למחקר באמירויות פרופ' מינה טייכר,  פרופ' קרל סקורצקי דיקן הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי בגליל, משנה לדיקן פרופ' אריק שינוול ומשנה לדיקן פרופ' חיים פוטרמן.

 נשיא אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' אריה צבן אמר לאחר חתימת ההסכם: "הישג משמעותי ביותר של הסכמי אברהם הוא פריצת הדרך למחקרים משותפים עם האקדמיה באיחוד האמירויות.  עולם המחקר וההכשרה בשתי המדינות יזכה להתחדשות בזכות הון אנושי איכותי שעד כה לא יכל לשתף פעולה ויוכל לממש את עצמו בתחומי מחקר מגוונים. גאווה גדולה שאת הסנונית הראשונה של שיתוף הפעולה מובילים מדעי הרפואה ובריאות הציבור. תחומים שאנו בבר-אילן מובילים בהם באמצעות הפקולטה לרפואה היחודית שלנו בגליל. אין לי ספק שבהמשך פקולטות נוספות שלנו יובילו להרחבת שיתוף הפעולה".

 פרופ' הוסאם חמדי, נשיא אוניברסיטת מדיקל גולף אמר במפגש: "הביקור כאן של חוקרים מטעמכם ומטעם המרכז הרפואי גליל היה רגע מרגש וכעת ההסכם הזה מאפשר לנו לממש את שיתוף הפעולה. חיכינו לרגע הזה הרבה זמן ומרגע שנחתמו ההסכם ההנהלה שלנו הובילה לשיתוף פעולה עם ישראל. מקווים לבקר בקרוב בישראל ושאתם תוכלו להגיע לכאן".

דיקן הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי פרופ' קרל סקורצקי: "בתחום הרפואה ובריאות הציבור אוניברסיטת גולף מדיקל נחשבת לאוניברסיטה פרטית מובילה במזרח התיכון. הם מתעניינים מאוד בפעילות שלנו בגליל המאופיין באוכלוסיה מעורבת ואני גאה שבחרו בנו ובמרכז הרפואי גליל כשותפים שלהם בצד המחקרי וההוראתי".

 עקרונות ההסכם שנחתם בין ההנהלות כולל חילופי חוקרים ופרסומים אקדמיים משותפים, חילופי סטודנטים בתואר ראשון ותארים מתקדמים ופיתוח תכניות אקדמיות משותפות בתחום מדעי הרפואה, חינוך לרפואה ומנהל מערכות בריאות.