Skip to main content
15.02.2021 | ג אדר התשפא

קורס בנושא השואה למורים בחברה הבדואית

הקורס הייחודי הוא פרויקט משותף של הקונגרס הישראלי הפועל בפקולטה למשפטים, מוזיאון השואה והתקומה שבקיבוץ יד מרדכי, קרן מנומדין ועמותת השחר החדש

תמונה
beduim

אנשי חינוך מהישובים הבדואים לקיה, כסייפה, רהט וחורה השתתפו בקורס באוניברסיטת בר-אילן, ראשון מסוגו, שבו למדו על מלחמת העולם השנייה והשואה. לאור ההיסטוריה הכאובה של יחסי מדינת ישראל והבדואים וההקשרים השליליים בדרך כלל שבהם המדינה מתחככת באוכלוסייה זאת, ההשתתפות בקורס לא היתה מובנת מאליה.

כמה ממשתתפי הקורס, מורים ומורות בני 50-30, סיפרו כי למדו פרטים חדשים רבים בקורס וכי הנושא הפך להיות משמעותי מאוד עבורם. איברהים אלקרעאן מכסייפה, מורה בתיכון שמתמחה במתמטיקה ובחינוך מיוחד, סיפר כי בחברה הבדואית שואה זה לא משהו שעוסקים בו בכלל. "היום, אחרי שעברתי את הקורס, הייתי רוצה שהילדים שלי ידעו יותר על השואה. יחד עם זאת, אני מצפה מעם שעבר את השואה והרגיש אפליה על בשרו - שיתנהג אחרת".

הקורס התקיים בשיתוף מיזם הקונגרס הישראלי שפועל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, מוזיאון השואה והתקומה שבקיבוץ יד מרדכי, קרן מנומדין ועמותת השחר החדש. גלעד וינר, מנהל הקונגרס הישראלי, אמר כי משתתפי הקורס הם "נשים וגברים אמיצים, שלקחו על עצמם להוביל שינוי באופן שבו נלמדת ומסופרת השואה בחברה בדואית בנגב - מתוך הבנה כי שינוי זה יכול להיות צעד חשוב בקידום חיים משותפים באזור".

הקורס ומעורבות הקונגרס הישראלי בו הם חלק מפעילותה של קבוצת ההסכמות בנושא יהודים וערבים שהקונגרס מפעיל. ד"ר אוריאנה עבוד-ארמלי, אחת מהמגשרות שמובילות את קבוצת ההסכמות, סייעה למשתתפים להתמודד עם לחצים קשים שהופעלו עליהם מצד גורמים שונים שלא להשתתף בקורס. לדברי וינר, זוהי דוגמה בזמנים הקשים הללו ליכולת של הקונגרס לחבר ולעשות דברים נכונים גם אם מורכבים עבור החברה הישראלית.