Skip to main content
01.03.2021 | יז אדר התשפא

ערכים אוניברסליים במשנת הרמב"ם

הכנס הארצי התשיעי של מרכז דהאן, יום שלישי, 16 במרץ

תמונה
rambam

ההרצאות בכנס עסקו בנושאים שונים סביב: "ערכים אוניברסליים במשנתו של הרמב"ם":

פרופ' אבי אלקיים על "מהי המדינה המושלמת בעיני הרמב"ם"

עו"ד דוד גולן דיבר על ערכים אוניברסליים (בצל הקורונה) במשנתו של הרמב"ם

ד"ר מיכל אוחנה על "פולמוס החוכמות החיצוניות והחקירה השכלית בצפון אפריקה"

מר אלי נגר על הקורונה - הרהורים בעקבות הגותו של הרמב"ם.

תוכנית הכנס>