Skip to main content
18.03.2021 | ה ניסן התשפא

ועדת שרים לענייני חקיקה: התנהלות ודילמות

כנס מקוון של מערך הקליניקות בפקולטה למשפטים, ייערך ביום שני, 12 באפריל

תמונה
dilemot

ביום שני, 12 באפריל תקיים הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, יחד עם האגודה הישראלית לחקיקה, כנס בנושא "ועדת השרים לענייני חקיקה: התנהלות ודילמות בעבודתה". ועדת השרים לענייני חקיקה היא מוועדות השרים החשובות והעלומות ביותר. תפקידה מעורר דילמות מורכבות הן באשר לחוסר שקיפותה והן באשר למערכת האיזונים והבלמים בין הרשויות. הכנס יעסוק בנושאים כמו מעמדה המשפטי של הוועדה, הצעות חוק פרטיות של חברי כנסת, ועדת השרים לענייני חקיקה כ"כנסת חלופית" ועוד. בכנס ירצו חוקרים מבר-אילן וממוסדות אקדמיים נוספים, ובכירים בתחום המשפט בישראל, ביניהם אבי ליכט ששימש כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, וגיל גרינברג שריכז את ועדת השרים לחקיקה.

להרשמה בחינם לכנס המקוון.

תוכנית הכנס