Skip to main content
22.03.2021 | ט ניסן התשפא

מעמודי התווך של בר-אילן

ד"ר מרדכי (מורטי) כ"ץ, יו"ר הכבוד בחבר הנאמנים של אוניברסיטת בר-אילן הלך השבוע לעולמו

תמונה
katz

מורטי, יחד עם אשתו מוניק, היו מעמודי התווך של בר-אילן, ויזמו פרויקטים רבים באוניברסיטה בתחומי הפיתוח והאקדמיה. במהלך כהונתו כיו"ר, האוניברסיטה צמחה והגיעה להישגים חסרי תקדים. מורטי היה מעורב בכל המתרחש בקמפוס וליווה מיזמים רבים באופן אישי בהם בניית קמפוס הצפוני והפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי.

האידיאלים האישיים שלו ומחויבותו לחינוך ולערכים יהודיים תרמו בגיבוש טבעה וזהותה של אוניברסיטת בר-אילן.

במותו הותיר ד"ר מרדכי כ"ץ מורשת מתמשכת של חסד ופילנתרופיה.