Skip to main content
09.05.2021 | כז אייר התשפא

ועידת "עם עולם" של מקור ראשון

חברי סגל מבר-אילן השתתפו בפאנל "האקדמיה – הנטוורק היהודי הגדול", ביום שני, 10 במאי, ב-13:00

תמונה
amolam

אוניברסיטת בר-אילן השתתפה בועידת התפוצות השנייה של עיתון מקור ראשון "עם עולם", שהתקיימה ב-9 עד ה-11 במאי בסימן 54 שנים לשחרור ירושלים. הוועידה הבינלאומית עסקה בנושאי זהות ומנהיגות יהודית בעולם משתנה.

נשיא אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' אריה צבן, נשא דברי ברכה בערב הפתיחה, ב-9 במאי בשעה 18:30. חברי סגל נוספים מבר-אילן השתתפו בפאנל שכותרתו "האקדמיה – הנטוורק היהודי הגדול", ביום שני ה-10 במאי בשעה 13:00. את הפאנל הנחה דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר־אילן, פרופ' ירון הראל, כמו כן השתתפו בדיון סגנית נשיא בר־אילן לפיתוח משאבים עולמי, ד"ר שרון גולדמן, ד"ר רונית עיר־שי מהתוכנית ללימודי מגדר, פרופ' חנוך בן־פזי מהמחלקה למחשבת ישראל ופרופ' יהודה מירסקי מאוניברסיטת ברנדייס, בארצות הברית.

אירועי הוועידה הועברו בשידור חי ממרכז מורשת בגין באתר מקור ראשון makorrishon.co.il

הוועידה המקוונת, באירוח "מקור ראשון", פתוחה לכולם, בחינם. לפרטים