Skip to main content
10.05.2021 | כח אייר התשפא

אוניברסיטת בר-אילן בוועידת "עם עולם"

נשיא האוניברסיטה, פרופ' אריה צבן וכמה מחברי הסגל השתתפו בוועידה של עיתון מקור ראשון בסימן שחרור ירושלים

תמונה
makor

אוניברסיטת בר-אילן השתתפה ביום ירושלים, בוועידת התפוצות השנייה של עיתון מקור ראשון "עם עולם". הוועידה התקיימה בסימן 54 שנים לשחרור ירושלים ועסקה בנושאי זהות ומנהיגות יהודית בעולם משתנה.

נשיא אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' אריה צבן שלקח חלק בערב הפתיחה של הוועידה אמר: "יהדות התפוצות היא נכס משמעותי ואסטרטגי שחייבים לשמר אותו. אנחנו הולכים ומתרחקים אחד מהשני לכן אצלנו בבר-אילן החיבור ליהדות העולם היא משימה אסטרטגית משפיעה שאנו עוסקים בה רבות. בבואנו להסתכל על העניין הזה ציירנו חזון שיאפשר לנו להקטין את הבורות ההדדית ואולי בכך לחזק את העם היהודי פה או בתפוצות. אני מברך את מקור ראשון על קיום הוועידה ואני מקווה שעם הזמן הוועידה תיהפך למשהו עממי. כולנו יחד נבין אחד את השני כעם יהודי מאוחד".

במהלך הוועידה התקיים פאנל בו לקחו חלק חברי סגל שלנו תחת השם "האקדמיה-הנטוורק היהודי הגדול". את הפאנל הנחה דיקן הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר־אילן, פרופ' ירון הראל, ולצידו ישבו סגנית נשיא בר־אילן לפיתוח משאבים עולמי, ד"ר שרון גולדמן, ד"ר רונית עיר־שי מהתוכנית ללימודי מגדר, פרופ' חנוך בן־פזי מהמחלקה למחשבת ישראל ופרופ' יהודה מירסקי מאוניברסיטת ברנדייס, בארצות הברית.