Skip to main content
31.05.2021 | כ סיון התשפא

מי צריך את העיתונות היום?

ד"ר ענת פלג מהפקולטה למשפטים, מדברת על השינוי שהתרחש בעולם העיתונות עם עלייתה של המדיה החברתית

תמונה
עיתוענות

מהו תפקידה החדש של התקשורת הממוסדת בעידן הרשתות החברתיות?

ד"ר ענת פלג מהפקולטה למשפטים, מדברת על השינוי שהתרחש בעולם העיתונות עם עלייתה של המדיה החברתית, על שחיקת האתיקה, ועל מקומם של הקוראים בעידן של שינוי. מראיין: אורי טולידאנו.

Remote video URL

 

בר-דעת - אפליקציית הפודקאסטים של אוניברסיטת בר-אילן