Skip to main content
30.06.2021 | כ תמוז התשפא

פרס עקביהו למשוררת דינה קטן-בן ציון

הפרס הוענק על ידי המחלקה לספרות עם ישראל

תמונה
akaviahu

המחלקה לספרות עם ישראל העניקה פרס על שמו של המשורר, המתרגם והמסאי יצחק עקביהו למשוררת דינה קטן בן-ציון. 

הפרס ניתן מדי שנה למשוררים שפרסמו ספרי שירה במהלך השנתיים האחרונות. 

דינה קטן בן-ציון, ילידת סראייבו פרסמה ספרי שירה אחדים ועוסקת גם בתרגום מסרבו-קרואטית ומאנגלית. היא חוקרת בין היתר את היסטוריה ואת היצירה היהודית בארצות יגוסלביה ומרצה על המורשת הרעיונית ביצירות סופרים ממדינות יגוסלביה לשעבר. יצירותיה אף זיכו אותה בפרסים מטעם משרד החינוך בישראל ואיגוד PEN בסרביה. 

יצחק עקביהו, התפרסם בתרגומיו מן השירה הגרמנית, בעיקר משירי ריינר מריה רילקה, ומשירי גיאורג טראקל. תרגומו להנרי מישו (בארץ המאגיה 1965), נחשב לתרגום מופת מן השירה הצרפתית. עקביהו חקר גם את השירה העברית משנות החמישים והשישים והתמקד בשירת ש' שלום. כחלק מפועלו לקידום השירה העברית הוא ייסד קרן להענקת פרס כספי מכובד לספר שירים עבריים או ספר עברי מתחום הביקורת הספרותית. 

תוכנית האירוע