Skip to main content
09.11.2021 | ה כסלו התשפב

שיתוף פעולה עם חוקרים ממרוקו

בכנס בנושא המשפט העברי שנערך במרכז דהאן, נחתם הסכם ראשון מסוגו לשיתוף פעולה מחקרי עם אוניברסיטת אסויארה במרוקו

תמונה
dahan

משלחת של אחד עשר חוקרים מוסלמים ממרוקו, חתמה השבוע על הסכם לשיתוף פעולה מחקרי בתחום המשפט העברי. ההסכם נחתם במסגרת כנס ראשון מסוגו שנערך במרכז דהאן באוניברסיטת בר-אילן והפגיש בין חוקרי המשפט העברי מישראל לחוקרים בתחום זה מאסויארה שבמרוקו. במסגרת ההסכם, מרכז דהאן והמרכז ללימוד ומחקר המשפט העברי במרוקו ישתפו פעולה בפרסום מחקרים משותפים ובפרויקטים אקדמיים הקשורים לערכים אוניברסליים ולגיוון התרבותי השוררים בין המדינות. כמו כן הם יקיימו כנסים משותפים על התרבות והמשפט היהודי במרוקו.

בברכה מצולמת ששלח לכנס אמר נשיא המדינה, יצחק הרצוג: "שלום אמיתי והבנה הדדית נבנים לא רק על ידי דיפלומטים, אלא על ידי שיח עמוק בין אנשים ותרבויות".

שליח מרוקו בישראל, עבד אל-רחים ביוד, אמר בנאומו בכנס כי "ועידה זו, הראשונה מסוגה מאז חידוש היחסים, היא בעלת משמעות רבה ליחסי מרוקו-ישראל. האירוע נועד ליצור מערכת יחסים משגשגת ולחזק את הקשרים, בהתאם לתפקידה ההיסטורי של מרוקו בעידוד דו-קיום וביסוס ביטחון ושלום במזרח התיכון". הוא הוסיף כי האירוע מדגיש את הרצון החזק הקיים במדינתו לשמר את המורשת התרבותית היהודית-מרוקאית, ולחזק את היחסים בין העמים. 

dahan1

ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן באוניברסיטת בר-אילן אומר כי ההסכם התאפשר בעקבות מימוש הסכמי אברהם ההיסטוריים ובחסותו וברכתו של יועץ המלך במרוקו, מר אנדרי אזולאי. "אנו צופים ששיתוף פעולה זה יוביל לחשיפת יצירות תרבות שטרם נחקרו, בעיקר בתחום המשפט העברי שלא הייתה לנו גישה אליהן. אנו מקווים שהספרייה המלכותית במרוקו תפתח בפנינו צוהר לקידום מחקר ושיתוף פעולה".

ד"ר עבדאללה אוזיתאן, נשיא המרכז ללימוד ומחקר המשפט העברי באסואירה, הוסיף: "בעקבות הסכם זה עם אוניברסיטת בר-אילן, אנו מצפים לחיזוק הזיכרון של המשפט העברי המרוקאי, ובכך להדגיש את הקשר היהודי-מוסלמי במורשת המרוקאית".

עם משתתפי הכנס נמנו חוקרים מהמובילים בארץ בתרבות ובמשפט העברי, ביניהם השופט פרופ' אליקים רובינשטיין, משנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט" ועוד. על ההסכם חתמו ד"ר שמעון אוחיון, מנהל מרכז דהאן באוניברסיטת בר-אילן וד"ר עבדאללה אוזיתאן, נשיא מייסד המרכז ללימוד ומחקר המשפט עברי באסויארה.

dahahn111

צילום: פלג לוי.