Skip to main content
21.11.2021 | יז כסלו התשפב

מידע על בחינות במערכת תומקס

הבחינות יתקיימו במהלך סמסטר א' לצורך התנסות והכרת המערכת, מתוך שאיפה לשיפור השירות לסטודנטים

תמונה
tomax

בסמסטר א' תשפ"ב ברוב המחלקות המשתייכות למדעי האדם, נבחרו מספר קורסים, בהם יערכו בחנים באופן מקוון במערכת תומקס במטרה לאפשר לסטודנטים להתנסות בבחינה המקוונת בפלטפורמה החדשה.

עם התגברות הגל החמישי של מגפת הקורונה והחשש להגבלות, יש חשיבות להיערכות מקדימה לבחינות באופן מקוון.

הנה כמה הבהרות לשימוש בבחינת הדמה שנועדה לסייע לכם להיערכות בצורה מיטבית, וכן כחלופה אפשרית לבוחן מיטיב (משפר ציון).

יש לקרוא היטב ולפעול לפי ההוראות על מנת שבחינת הדמה אכן תרשם עבורכם כחלופה לבוחן.

בחינת דמה כחלופה לבוחן מהבית
יש להתחבר למערכת עם מזהה הבחינה 171207ca
יש לעקוב אחר ההנחיות בתוכנה, לענות על כל השאלות ולהגיש את הבוחן.

 בחינת דמה כחלופה לבוחן בקמפוס
עמדות מחשב בהן מותקנת מערכת תומקס יהיו זמינות החל מיום שני 27 לדצמבר 2021 ועד 15 לינואר 2022, בספרייה למדעי היהדות (בניין 401) בשעות פעילות הספריות.

יש להתחבר למערכת בעמדות עם מזהה הבחינה bf9aaf74 וסיסמת הזדהות  753648.
יש לעקוב אחר ההנחיות בתוכנה, לענות על כל השאלות ולהגיש את הבוחן.

לתשומת הלב: מי שניגש לבוחן המיטיב ואינו מבקש חלופה, יכול לגשת להתנסות באופן חופשי בכל זמן וכמה פעמים שירצה (לפני או אחרי הבוחן המיטיב). 
יש להשתמש בקוד בחינת הדמה המופיעה באתר.

כל המידע בנושא שימוש במערכת תומקס זמין באתר מדור בחינות.

 לרשימת הקורסים בהם יערכו הבחנים בתומקס

על כל הסטודנטים בקורסים הנבחרים להתנסות לפחות באחת מהדרכים המוצעות וזאת בכדי להגיע מוכנים לבחינה.
ללא ציון בבוחן המקוון או במבחן הדמה לא ינתן ציון בקורס.

אוניברסיטת בר-אילן תאפשר לסטודנטים המעוניינים שלא להיבחן במחשבם האישי, להיבחן במקום זאת במחשבי האוניברסיטה בקמפוס, בהרשמה מראש ותחת השגחה. פרויקט זה מתקיים באוניברסיטת בר-אילן מתוך ראייה ארוכת טווח של שגרת החיים לצד מגפת הקורונה ומתוך השאיפה הכוללת לשפר את השירות לסטודנט. המערכת מאפשרת לסטודנטים להיבחן בנוחות בביתם, בלי צורך בנסיעות ארוכות לקמפוס, וכן היא נותנת פתרון לשוהים בבידוד, לחולים, למי שנמצא בחו"ל או בשירות מילואים ועוד.

תמיכה

תמיכה לסטודנטים בנושא תומקס ניתן לקבל בחיוג למוקד הטלפוני *9392.
סיוע יינתן לשאלות בנושא התקנה או בכל בעיה שתתעורר לפני הבחינה וגם במהלכה.

באתר מדור בחינות תוכלו למצוא גם הנחיות כיצד להוריד את התוכנה למחשבכם האישי, קישור לבחינת הדמה להתנסות חופשית, מסמך שאלות ותשובות עם מידע על סמך פניות נפוצות שהתקבלו בסמסטרים הקודמים בהם הפלטפורמה הייתה בשימוש בקמפוס וגם הקלטה של הדרכות

לצפייה בסרטון הסבר קצר על השימוש בתוכנה

הבחנים יתקיימו בימי שישי ובשעות הערב.

מועדי הבחנים יעודכנו באינ-בר