Skip to main content
21.11.2021 | יז כסלו התשפב

מידע על בחינות במערכת תומקס

הבחינות יתקיימו במהלך חודש דצמבר לצורך התנסות והכרת המערכת, מתוך שאיפה לשיפור השירות לסטודנטים

תמונה
tomax

במהלך חודש דצמבר יתקיימו באוניברסיטת בר-אילן בחנים מקוונים במערכת תומקס לסטודנטים לתואר ראשון ושני, בפקולטות למדעי החברה, החינוך, מדעי היהדות, מדעי הרוח ומשפטים. כל מחלקה תעדכן את הסטודנטים שלה באיזה קורס תתקיים הבחינה המקוונת ומה יהיה משקלו של ציון הבוחן בקורס. 

ציון הבוחן המקוון יהיה ציון מיטיב בלבד, כלומר ציון שיכול לשפר את הציון הסופי בקורס, אבל לא להוריד אותו, שכן מטרתה של הבחינה הזו היא להביא לכך שכל סטודנט יכיר את המערכת ויתנסה לפחות בבחינה מקוונת אחת. יחד עם זה, יש חובה לגשת לבוחן המקוון כדי להכיר את המערכת, לצבור ניסיון בהפעלתה ובשימוש בה, ולמנוע קשיים בתפעולה לקראת תקופת הבחינות.

אוניברסיטת בר-אילן תאפשר לסטודנטים המעוניינים שלא להיבחן במחשבם האישי, להיבחן במקום זאת במחשבי האוניברסיטה בקמפוס, בהרשמה מראש ותחת השגחה. פרויקט זה מתקיים באוניברסיטת בר-אילן מתוך ראייה ארוכת טווח של שגרת החיים לצד מגפת הקורונה ומתוך השאיפה הכוללת לשפר את השירות לסטודנט. המערכת מאפשרת לסטודנטים להיבחן בנוחות בביתם, בלי צורך בנסיעות ארוכות לקמפוס, וכן היא נותנת פתרון לשוהים בבידוד, לחולים, למי שנמצא בחו"ל או בשירות מילואים ועוד.

לאחר שיתפרסם לוח הזמנים של הבחנים, יפורסם גם קישור שיאפשר לסטודנטים להיבחן במקום זאת במחשבי הקמפוס. כמו כן יתפרסמו מועדים וקישורים להדרכות מקוונות לסטודנטים על שימוש במערכת התומקס. תמיכה לשימוש ניתן לקבל גם במרכז השירות 9392*

לסרטון הדרכה לקראת הבחינות מהבית במערכת תומקס

לסרטון הדרכה לקראת בחינות מהקמפוס במערכת תומקס

לפרטים נוספים על הבחינות