Skip to main content
 

תואר ראשון לבעלי תעודות בגרות חו"ל לתשפ"ה (2024-2025)

מה נדרש כדי להתקבל לאוניברסיטה?

  1. בחינת מיון בעברית  

  2. בחינת מיון באנגלית 

  3. עמידה בתנאי הקבלה על פי אחד מערוצי הקבלה הבאים: בוגרי מכינת עולים, פסיכומטרי או SAT או ACT , תעודת חו"ל או שילוב של תעודת חו"ל, פסיכומטרי או SAT או ACT 

טפסי ההרשמה ללימודים:

טופס הרשמה לתוכניות רגילות (תשפ"ה) 

טופס הרשמה לתוכניות מיוחדות (חץ, יהלום, ינשופים, חכ"ם, רום (תשפ"ה) 

טופס פניה - קבלת תלמידים עם תעודות חו"ל.

טבלת המרות של SAT, ACT ותעודות חו"ל

המרת ציון SAT ,ACT לציון פסיכומטרי

ציוני בחינות פסיכומטרי,SAT, ACT  יחשבו רק אם נשלחו דרך הערוצים הרשמיים: (צילומי מסך לא יחשבו רשמיים)

  • ציוני SAT, דרך College Board​​​​ (קוד: 0967)
  • ציוני ACT, דרך ACT Board (קוד: 0967)
  • ציוני פסיכומטרי, אם לא נשלח בזמן הבחינה, דרך מאל"ו 

פסיכומטרי 

SAT 

ACT 

800 

1590 

36

780 

1540 

35

730 

1500 

34

720 

1460 

33 

715 

1430 

32

700 

1400 

31 

685 

1370 

30

670 

1340 

29

655 

1310 

28

640 

1280 

27

620 

1240 

26 

605 

1210 

25

590 

1180 

24

570 

1140 

23

555 

1110 

22

540 

1080 

21

520 

1040 

20

500 

1010 

19

 

ACT מתמטיקה 

 (1-36) 

SAT מתמטיקה  

(200-800) 

פסיכומטרי - חלק הכמותי

(0-150) 

30 

690-693-700 

130 

28 

660-666-670 

125 

27 

630-640-650 

120 

26 610-620 116
25 590-600 112.5

 

מומלץ לגשת לבחינה SAT, ACT) או פסיכומטרי) לא יאוחר מאפריל - לאחר מכן, הקבלה מתבצעת על בסיס מקום פנוי

המרת תעודות חו"ל

להלן רשימת תעודות חו"ל (ממוצע) של המדינות בהן ניתן להמיר לבגרות ישראלית (ממוצע).
מועמדים ממדינות שאינן מופיעות ברשימה נדרשים להגיש מועמדות בליווי ציון ACT SAT פסיכומטרי:

אוסטרליה

איטליה

ארה"ב

גרמניה

דיפלומה בין לאומית (IB)

דרום אפריקה

הולנד

הממלכה המאוחדת

צרפת

קנדה

שוויץ

בחינות מיון

בחינת מיון באנגלית

קבלה לאוניברסיטה מותנית בעמידה בבחינת מיון באנגלית אמי"ר או אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות והערכה (NITE) עם ציון 85 ומעלה, למעט במחלקות לספרות ובלשנות אנגלית שנדרש עבורן ציון 120 ומעלה והמסלול של דימות רפואית, שנדרש עבורו ציון 100 ומעלה.

הרשמה למבחן אמי"ר

הרשמה למבחן אמיר"ם

מבחנים אלטרנטיביים לאמיר"ם:

שם מבחן

ציון מינימלי

TOEFL

70

IELTS

5.5

ACT

ציון ממוצע בין החלקים של הReading  וEnglish

 

31

 

SAT

ציון הEvidence-Based Reading and Writing (EBRW)

 

450

 

פסיכומטרי

חלק אנגלית

85

בלשנות\ספרות אנגלית = 120 

דימות רפואי = 100

הציון המינימלי בבחינות המיון באנגלית הוא ציון הסף לקבלה. כחלק מהדרישות להשלמת לימודי תואר ראשון, תידרשו ללמוד קורסים נוספים באנגלית.

ניתן לקבלת פטורים מבחינת מיון באנגלית עבור בוגרי תיכונים ממדינות דוברות אנגלית.

ערוצי קבלה לאוניברסיטה לבעלי תעודות חו"ל

ערוץ קבלה לבוגרי מכינת עולים

ניתן לחשב סיכויי הקבלה במחשבון

מסלולי לימוד המחייבים בפסיכומטרי - חלים גם על בוגרי מכינת עולים

 

מילוי הנתונים במחשבון:

"ציון בגרות משוקלל" = ציון ממוצע בתעודת מכינה **

"ציון בגרות במתמטיקה" = ציון מתמטיקה במכינה, ויח"ל

"ציון בגרות באנגלית" = ציון אנגלית במכינה, ויח"ל – לא רמת אנגלית. סטודנטים שקיבלו פטור באנגלית (מתקדמים א, ב, פטור) ימלאו ציון של 95 עם 5 יח"ל

ציון בחינה פסיכומטרית

ציון כמותי בבחינה הפסיכומטרית

**  "ציון בגרות משוקלל":

  • בוגרי מכינה המסיימים קורס מתמטיקה עם 4 יח"ל מקבלים בונוס של 5 נק' ל"ציון בגרות משוקלל" במחשבון
  • בוגרי מכינה המסיימים קורס מתמטיקה עם 5 יח"ל מקבלים בונוס של 10 נק' ל"ציון בגרות משוקלל" במחשבון

בכל שלב, ניתן ליצור קשר עם מדור עולים ורווחה ולקבוע פגישה: [email protected]

ערוץ קבלה על סמך פסיכומטרי,SAT,ACT בלבד

חובה להציג תעודת סיום תיכון או דיפלומה. תנאי הקבלה רשומים כציוני פסיכומטרי לפני המרה. ניתן להמיר ציוני SAT ,ACT לציוני פסיכומטרי בטבלת ההמרה למעלה.

 

פקולטה

מחלקה/תוכנית

ציון פסיכומטרי

ציון כמותי בפסיכומטרי

דרישות נוספות

מדעי החיים

ביוטכנולוגיה

580

120


SAT math = 640

לבוגרי מכינת עולים: מתמטיקה 4 יח"ל בציון 80\5 יח"ל ציון 64

 

ביולוגיה חישובית

650

130

 

SAT math = 693

 
 

מדעי החיים

580

120

 

SAT math = 640

דו-ראשי עם פסיכולוגיה, כימיה, פיזיקה, מדעי המוח – קבלה לשתי המחלקות

 

אופטומטריה

580

120

 

SAT math = 640

+ ראיון אישי במחלקה

הנדסה

הנדסת חשמל

 

 

 

 

 

 

 

 

הנדסת מחשבים

 

הנדסת נתונים

 

הנדסת תעשייה ומערכות מידע

 

הנדסת חומרים

 

הנדסת תוכנה

650

(הנדסת חשמל דו-חוגי עם מתמטיקה ופיזיקה, ובמגמת הנדסה קוונטית = 680)

130

 

SAT math = 693

(
לכל התוכניות)

מכינת קיץ לחסרי רקע מתאים לכל התוכניות

 

להנדסת חומרים והנדסת תוכנה - לא צריך 5 יח" ל פיזיקה

 

(קבלה בכל התוכניות אינה אוטומטיות)

 

מדעי החברה

כלכלה

500

120

 

SAT math = 640

ACT math = 27

 
 

עבודה סוציאלית

580

 

+ ראיון אישי במחלקה

 

פסיכולוגיה חד חוגי

פסיכולוגיה דו חוגי

680

 

630

 

ישנה אפשרות גם להתקבל ע"ס ציון מתמטיקה בלבד:

Admission is also possible based solely on math scores:

חד-חוגי

פסיכומטרי (כמותי) = 127.5

SAT math = 680

ACT math = 29

 

 

דו-חוגי:

פסיכומטרי (כמותי) = 120

SAT math = 630

ACT math = 27

 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

580

   
 

מדעי החברה ובריאות

 

מסלול פרט

ניהול משאבי אנוש

דימות רפואי

 

 

580

580

 

580

 

 

 

 

 

120

 

 

+ ראיון אישי

+ראיון אישי

 

+ ראיון אישי + (ציון בחינת מיון אנגלית = 100)

 

ב.א. רב-תחומי מדעי החברה

 

מגמת בנקאות ומימון

 

מגמת מדעי ההייטק

 

 במגמת ניהול מערכות בריאות

 

 

450

 

 

450

 

 

550

 

 

100

 

 

100

 
 

קרימינולוגיה

580

   
 

גיאוגרפיה וסביבה

550

   
 

תקשורת

600

   
 

רב-תחומי מדעי החברה (תוכניות מובנות)

 

ב.א. רב-תחומי (זרועות הבטחון)

500

 

חץ\יהלום\ינשופים\חכם\רום

צופן \ ניצבים \  מגן \  משאבי אנוש

 

מדעי המדינה

560

   
 

ניהול טכנולוגיה / ניהול לוגיסטיקה

600

   

מדעי הרוח

היסטוריה כללית

550

   
 

מוזיקה

500

 

+ מבחן כניסה

 

פילוסופיה כללית

500

   
 

רב תחומי מדעי הרוח

500

   
 

ספרות משווה

550

   
 

לימודי מידע / לימודי מידע במגמת טכנולוגיות אינטרנט

600

   
 

לימודים קלאסיים

550

   
 

תרבות צרפת

500

   
 

ספרות אנגלית

600

 

SAT = 1200

ACT = 57 (Reading + English)

 

SAT = ציון EBRW של 650 ומעלה

 

בלשנות אנגלית

620

 

SAT = 1250

ACT = 25

 

SAT = ציון 600 ומעלה ב-ERW וציון 600 ומעלה ב-Math 

ACT = ציון 22 ומעלה ב-ELA וציון 23 ומעלה ב-STEM

מדעים מדויקיים

פיזיקה (לא אוטומטי)

600

125

 

SAT math = 666

לחסרי רקע במדעים בלימודים קודמיםמכינת קיץ בפיזיקה

 

כימיה (לא אוטומטי)

580

120

 

SAT math = 640

+ לימודים קודמים במקצוע מדעי נוסף  

 

מדעי המחשב

690

130

 

SAT math = 693

בוגרי מכינת עולים - לא אוטומטי, צריך לעבור ועדת חריגים

 

מתמטיקה (לא אוטומטי)

630

130

 

מדעי היהדות

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

550

   
 

תנ"ך

500

   
 

תלמוד

500

   
 

תושב"ע

500

   
 

תולדות ישראל

500

   
 

לשון עברית

500

   
 

ספרות עם ישראל

500

   
 

מחשבת ישראל

500

   
 

אומנות יהודית

500

   
 

רב-תחומי במדעי היהדות

500

   
 

לימודי המזרח-התיכון

550

   

מדעי המוח

מדעי המוח

685

125

 

SAT math = 666

 

חינוך

חינוך כללי

560

 

+ ראיון אישי במחלקה

 

ייעוץ חינוכי

 

חינוך מיוחד

 

מנהיגות וניהול מערכות חינוך

580

 

580

 

580

 

+ ראיון אישי במחלקה

משפטים

משפטים

720

 

+ ועדת קבלה 

ערוץ קבלה על סמך תעודת חו"ל בלבד

במחלקות שלא מופיעות בטבלה, הקבלה על בסיס ממוצע בגרות אינה אפשרית ועל המעומדים להגיש מעומדות עם ציון SAT ,ACT, פסיכומטרי.

 

מחלקה

מינימום ממוצע בגרות ישראלית (לאחר המרה)

דרישות / הערות נוספות

אומנות יהודית

80

בעלי 4 קורסים באמנות בגליון הציונים בציון 85 או B תישקל מועמדותם בחיוב גם אם לא עמדו בתנאים קבלה האחרים

 חינוך כללי

96

+ ראיון אישי

חינוך מיוחד

98

+ ראיון אישי

 ייעוץ חינוכי

98

+ ראיון אישי

מנהיגות וניהול מערכות חינוך

98

+ ראיון אישי

תקשורת

98

 

ספרות אנגלית

98

סטודנטים ממדינה שאינה דוברת אנגלית:
ציון בחינת מיון באנגלית = 120

TOEFL = 90

IELTS = 6.5

 

Letter of intent

בלשנות אנגלית

98

סטודנטים ממדינה שאינה דוברת אנגלית: ציון בחינת מיון באנגלית = 120
TOEFL = 90
IELTS = 6.5

גאוגרפיה וסביבה

95

 

החוג המשולב במדעי החברה (מסלול פרט)

98

 

החוג המשולב במדעי החברה (ניהול משאבי אנוש)

105

 

החוג הרב-תחומי במדעי היהדות

90

 

תואר ראשון רב-תחומי במדעי החברה (זרועות הבטחון)

82

תנאי קבלה 

היסטוריה כללית

95

 

תרבות צרפת

90

 

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

90

לבעלי תעודת מורה דרך/תו תקן = ממוצע בגרות 85

לימודי מזרח-התיכון

90

 

לימודי מידע

 

לימודי מידע במגמת טכנולוגיות אינטרנט

95

 

לימודים קלאסיים

90

מועמדים בעלי ממוצע בגרות גבוה יכולים לקבל פטור מבחינת הפסיכומטרי לפי החלטת ראש המחלקה

לשון עברית

90

 

מדעי המדינה

98

 

מוזיקה

90

+ בחינת כניסה

מחשבת ישראל

90

 

מתמטיקה (לא אוטומטי)

100

נדרשת בדיקת מחלקה + תנאים מוקדמים במתמטיקה

ניהול לוגיסטיקה \

ניהול טכנולוגיה

100

קיימת אפשרות לבדיקת קבלה דרך וועדה קבלה למועמדים עם ממוצע בגרות של 90 ומעלה

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

98

 

ספרות משווה

90

 

ספרות עם ישראל

90

 

פילוסופיה כללית

90

 

פיזיקה (לא אוטומטי)

חסרי רקע בפיזיקה מחויבים במכינת קיץ

נדרשת בדיקה מחלקתית

+ תנאים מוקדמים במתמטיקה ופיזיקה

קרימינולוגיה

98

 

תולדות ישראל

90

 

תורה שבעל פה (תושב"ע)

90

 

תלמוד

90

 

תנ"ך

90

 

רב-תחומי במדעי החברה (תוכניות מובנות)

 

חץ

יהלום

ינשופים

חכם

רום

 

 

82

84

82

85

87

 

רב-תחומי במדעי הרוח

90

 

רב-תחומי במדעי היהדות

90

 

רב-תחומי במדעי היהדות (תוכנית כרמים)

109

לבעלי ציון 650 בפסיכומטרי = ממוצע בגרות 100

רב-תחומי במדעי החברה (מגמת ניהול מערכות בריאות)

95

 

רב-תחומי במדעי החברה (מגמת מדעי ההיי-טק)

95

 

רב-תחומי במדעי החברה (מגמת בנקאות ומימון)

87

 
ערוץ קבלה על סמך חישוב משולב של הפסיכומטרי ותעודת חו"ל

אם אינך יכול להתקבל על בסיס תעודת חו"ל בלבד, או פסיכומטרי בלבד, נוכל לדון בבקשתך באופן אינדיווידואלי ופרטני, רק לאחר ביצוע ההרשמה ללימודים.

ניתן לראות מידע על תוכניות הלימוד בקטלוג תוכניות

ניתן ליצור קשר עם מדור עולים ורווחה

ניתן ליצור קשר עם מדור עולים ורווחה בטופס פנייה

בטלפון: 077-3643586
בוואטסאפ: 077-364-3585

מייל: [email protected]