Skip to main content
 

מענקים ומלגות לסגל האקדמי

תכנית פולברייט - תמיכה בהזמנת אנשי אקדמיה אמריקאיים לישראל, לתקופות קצרות של בין 2-6 שבועות, לשנת 2018/2019. לבירורים ניתן לפנות ל: עמרי גרינברג ImriG@fulbright.org.il, טלי ברקאי Tbarkay@fulbright.org.il. לפרטים נוספים באתר הקרן.

פולברייט - קרן חינוך ארה"ב-ישראל - מענקי מחקר לאנשי סגל בכירים בכל תחומי המחקר והפעילות האקדמית, לשנים 2018/2019. בשאלות ניתן לפנות לליסה הנדריק, LHendricks@iie.org. פרטים נוספים והרשמה באתר הקרן.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.