Skip to main content
 

מענקים ומלגות לסגל האקדמי

מלגת אלון

תוכנית זו מיועדת לתמיכה במדענים צעירים מצטיינים ומטרתה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את המלגאים במשרה מלאה. האוניברסיטאות יתחייבו לקלוט את המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

את המועמדות למלגה ניתן להגיש ללשכת הרקטור באמצעות המחלקה. 

פרטים נוספים על המלגה בתקנון

 

מלגת מעוף

המלגה מיועדת למרצים בני החברה הערבית אזרחי מדינת ישראל או בעלי מעמד של תושב קבע.

את המועמדות למלגה ניתן להגיש ללשכת הרקטור באמצעות המחלקה. 

פרטים נוספים על המלגה בתקנון