Skip to main content

אילנות

מועד הגשה מ-16.01.24 עד 10.09.24
סוג תואר
תואר ראשון
סוג מלגה
הצטיינות
גוף מטפל
סגן הרקטור
תיאור המלגה

תוכנית אילנות למועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון מיועדת לבעלי פסיכומטרי 740 + וממוצע בגרות 110 ומעלה. משתתפי התוכנית מקבלים מלגה המכסה את שכר הלימוד למשך שלוש השנים של התואר הראשון, מלגת קיום בשווי של 1,000 שקלים בחודש, אישור כניסה עם רכב לקמפוס וזכאות למגורים במעונות.

 

מעבר להטבות הכלכליות, תלמידי אילנות משתתפים גם בסמינר העשרה המאפשר להם לפגוש תלמידי אילנות מכל המחלקות ולהיחשף לעולמות ידע מעבר לתואר. לכל אחד מהם ממונה מלווה אקדמי שאליו הם יכולים לפנות לייעוץ לכל אורך דרכם באוניברסיטה כחוקרים וכתלמידים. כל אלה יוצרים עבור המלגאים סביבה אקדמית וחברתית שמשלבת העשרה אינטלקטואלית ותרבותית עם התמקדות בתחומי העניין והלימוד שלהם.

 

מלגאי אילנות מחויבים מצדם לממוצע ציונים סמסטריאלי של 90 לפחות וכן להגשת דוחות סמסטריאליים, להשתתפות בסמינר במהלך השנה הראשונה לתואר ולהשתתפות וייצוג האוניברסיטה ביריד לימודים אחד (באוניברסיטה או מחוצה לה) במהלך התואר. פרט לכך, המחויבות העיקרית של הסטודנטים והסטודנטיות היא הקדשת מירב זמנם ללמידה והתפתחות אקדמית, כלומר להימנע מעבודה ולא לבצע שינויים במערכת הלימודים ללא תיאום מראש.

 

היקף המלגות ומספר הזוכים בהן מותנה בגובה המקורות הכספיים שיוקצו.

סכום המלגה
מימון שכר לימוד מלא ומלגת קיום בסך 1,000 שקלים לחודש
קריטריונים

מועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון בעלי פסיכומטרי 740 + וממוצע בגרות 110 ומעלה. על המלגאים לשמור על ממוצע 90 + .

הנחיות להגשת מועמדות

המדור לקבלת תלמידים מאתר את המועמדים העומדים בקריטריונים ופונה אליהם לצורך הגשת מועמדות.

צור קשר
טלפון:
035317808
דוא"ל: [email protected]